Kaposi Ágnes: Yellow Star – Red Star

06 máj

A Holokauszt Emlékközpont szakkönyvtárában nem csupán a vészkorszakkal foglalkozó tudományos munkák és forrásgyűjtemények találhatók, de nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az érdeklődők elé tárjuk a holokausztot egyéni sorsként megélt személyek visszaemlékezéseit is, mint hiteles tanúságtételeket.

Egyik legújabban beszerzett könyvünk Kaposi Ágnes memoárkötete, aki gyermekként a véletleneknek, s a körülmények szerencsés alakulásának köszönhette életben maradását. A magyar vidéki zsidóság azon kis részének sorsában osztozott, akiket a tehervagonok Auschwitz helyett Strasshofba vittek, s gyermekmunkásként Bécs közelében dolgoztatták egy mezőgazdasági farmon, majd pedig hadiüzemben. A nehéz fizikai munkát és a megalázó bánásmódot mint az „elveszett gyerekkort” idézi fel, majd pedig a kötet további részéből megtudhatjuk, honnan merített erőt, hogy felnőtt életét – az átélt traumák és megkülönböztetés ellenére – kiteljesítse, s sikeres kutató mérnökké váljon Nagy-Britanniában, ahol 1956-ban letelepedett.

Visszatekintését áthatja az emlékezés és az együttérzés, ugyanakkor kerüli az „önsajnálatot”, s az irónia, a humor is felcsillan. A történeti háttér megrajzolásában Csősz László történész (mint alkotótárs) nyújtott segítséget Kaposi Ágnesnek.

Ha felkeltette érdeklődését az ajánlónk, várjuk Önt a Holokauszt Emlékközpont könyvtárában!