Randolph. L. Braham Téka és Információs Központ ünnepélyes megnyitója

07 nov

A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Prof. Emeritus Randolph L. Braham látogatása alkalmából, 2011. október 11-én ünnepélyes keretek között, nagyszámú érdeklődő jelenlétében nyitotta meg a Braham Téka és Információs Központot.

A 89 éves, Amerikában élő Randolph L. Braham, a New York-i City University professzora, a Rosenthal Intézet igazgatója, a holokauszt-kutatás világhírű szaktekintélye, A népirtás politikája. A Magyar Holocaust és számos más tudományos alapmunkák szerzője. Braham professzor a Holokauszt Emlékközpont, a CEU és a bécsi Simon Wiesenthal Intézet meghívására érkezett Budapestre és Bécsbe.

A Randolph L. Braham Téka és Információs Központ ünnepélyes megnyitóján elsőként Dr. Botos János ügyvezető igazgatóhelyettes üdvözölte a nagy számban megjelent vendégeket, a közélet reprezentánsait, s köszöntötte Braham professzort. A Köztarsági Elnök és Magyarország Miniszterelnöke nevében a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést Dr. Hóvári János globális ügyekért felelős helyettes államtitkár (Külügyminisztérium) adta át Braham professzornak. Beszédében „a magyar holokauszt kutatás megalapítójaként jellemezte a 89 éves professzort, aki „egyszerre volt mestere és mentora” a magyar holokauszt kutatóinak.

A továbbiakban Dr. Pók Attila, az MTA Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese, a Magyar Történelmi Társulat főtitkára méltatta a professzor munkásságát. Két évtizedes munkakapcsolatukból azt idézte fel, amikor egy fontos történelmi pillanatban, a rendszerváltás időszakában szervezték meg közösen az első magyarországi holokauszt konferenciát, nagy lökést adva a magyarországi kutatások megindulásához. Pók Attila a professzort „szenvedélyes tárgyszerűséggel kutató személyiségként jellemezte: humanistaként, akinek munkásságában nincs nyoma a gyűlöletnek, olyan történészként, akinél minden információ mögött sok évtizedes kutatómunka áll, s folyamatosan jelen van az alkotó ember éltető kíváncsisága is.” Zárószavaiban kiemelte: a professzor életműve méltó emléket állít a magyar zsidóság sorsának.

Prof. Szita Szabolcs sokunk kiemelkedő és tiszteletreméltó példaképeként köszöntötte R. L. Brahamt. Avatóbeszédében elmondta, hogy a Braham Téka és Információs Központ a mai naptól a magyar tudományos élet, az oktatás számára folyamatosan gyűjti és digitálisan is hozzáférhetővé teszi Braham professzor kutatási eredményeit, műveit, publikációit. Felhívást intézett a nyilvánossághoz: gyarapítsák külföldi kiadású kötetekkel ezt a közhasznú gyűjteményt, s ígérte, minden adományozó személyt megörökítenek majd. Szita professzor a megnyitó különleges akkordjaként bemutatta a jelenlévőknek

Gerencsér Lajos burgenlandi festő alkotását, amelyet az 1945. március végi rohonci mészárlás emlékére készített, s ígéretet tett arra, hogy a festményt addig fogják itt kiállítani, míg az eddigi sikertelen kutatásokat követően meg nem találják az ott meggyilkolt kétszáz beteg zsidó honfitársunk nyughelyét. A további tervekről elmondta, hogy az intézmény a Washingtoni Holokauszt Múzeummal tárgyalásokat folytat arról, hogy a tulajdonukban lévő, valamennyi Braham által feldolgozott dokumentum másolatát elérhetővé tegyék a Braham Téka adatbázisában.

Braham professzor köszönő szavaiban kifejtette, nagyon sokat jelent neki ez a kedves gesztus. Reményét fejezte ki, hogy munkái fontos forrásai lesznek minden tudni és tanulni vágyó látogatónak, s kutatásának eredményei bekerülnek majdan a magyar oktatás és tanárképzés rendszerébe.

Az ünnepélyes megnyitó zárásaként bemutatták Prof. Szita Szabolcs a megnyitó alkalmából kiadott Raoul Wallenberggel Moszkváig című monográfiáját. A Wallenberg segítőjeként, sorsának tanújaként ismert Langfelder Vilmos életét bemutató könyvet Deák Gábor, az Aura Könyvkiadó igazgatója méltatta.

Braham professzor budapesti programja folytatásaként október 12-én a Wesley János Lelkészképző Főiskolán megrendezett konferencián tart előadást, október 13-án pedig a bécsi Simon Wiesenthal Intézet látja vendégül. Magyarországi látogatásának zárásaként, október 14-én a balfi nemzeti irodalmi-történelmi emlékhelyre látogat el.