1941. július 2.

Heydrich az SS különleges akciócsoportjai, az Einsatzgruppék parancsnokaihoz intézett levelében meghatározza feladataikat: a front mögötti területek pacifikálása, szovjet funkcionáriusok, párttagok, radikális elemek, valamint párt- vagy állami pozícióban lévő zsidók megölése