1938. május 29.

Magyarországon életbe lép az úgynevezett első zsidótörvény (1938. XV. tc.) „a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról”, amely 20%-ban korlátozza egyes értelmiségi munkakörökben a zsidók számarányát

1938. július 6.

Szálasi Ferencet háromévi fegyházbüntetésre ítélik; az ítéletet a Kúria augusztus 24-án jogerőre emeli

1938. július 6–15.

Az eviani menekültügyi konferencián részt vevő 32 ország egyike sem hajlandó nagyobb létszámú zsidó menekültcsoport befogadására

1938. augusztus 8.

A Linz melletti Mauthausenben megszervezik az első ausztriai koncentrációs tábort

1938. augusztus 17.

Rendeletben írják elő, hogy a német zsidó férfiaknak az Izrael, a nőknek a Sára nevet pótlólag rögzíttetniük kell személyi okmányaikban

1938. augusztus 23–28.

Horthy Miklós kormányzó Imrédy Béla miniszterelnök kíséretében Németországba látogat

1938. augusztus 26.

Bécsben Adolf Eichmann megszervezi a Zsidó Kivándorlás Központi Birodalmi Hivatalát

1938. augusztus 27.

Szálasi Ferencet a szegedi Csillag-börtönbe szállítják

1938. szeptember 29.

Münchenben Olaszország, Nagy-Britannia és Franciaország Németországnak ítéli a zömmel németek lakta Szudéta-vidéket. Az értekezletre Csehszlovákia képviselőit meg sem hívják, mint ahogy a Szovjetunióét sem

1938. október 5.

A svájci hatóságok kérésére a kivándorló zsidók útlevelét a német hatóságok „J” (Jude – zsidó) betűvel jelölik meg