1941. június 6.

A német Véderő Főparancsnoksága (Oberkommando der Wehrmacht – OKW) kiadja a Kommissarbefehlt, amelynek értelmében a Vörös Hadsereg politikai tisztjeit fogságba esésük esetén kivégzik

1941. június 6.

Martin Bormann, Hitler pártkancelláriájának vezetője utasítást ad a Gauleitereknek az egyházi befolyás felszámolására elsősorban az ifjúság körében és az oktatás területén

1941. június 22.

Németország és szövetségesei megtámadják a Szovjetuniót

1941. június 25–28.

A romániai Iaşiban egy pogrom során több ezer zsidót gyilkolnak meg

1941. június 27.

Magyarország csatlakozik a Szovjetunió elleni háborúhoz

1941. július 2.

Heydrich az SS különleges akciócsoportjai, az Einsatzgruppék parancsnokaihoz intézett levelében meghatározza feladataikat: a front mögötti területek pacifikálása, szovjet funkcionáriusok, párttagok, radikális elemek, valamint párt- vagy állami pozícióban lévő zsidók megölése

1941. július 12.

A Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság (KEOKH) új vezetője, Siménfalvy Sándor rendelete az ország területén tartózkodó „alkalmatlan idegeneknek” nevezett zsidók országos összeírására azzal a céllal, hogy a „közeljövőben az ország területéről eltávolíttassanak”

1941. július 17.

Heydrich újabb utasítása értelmében a hadifoglyok közül ki kell válogatni a zsidókat; az Einsatzgruppéknak őket is meg kell ölniük

1941. július 31.

Göring megbízza Heydrichet a zsidókérdés „végső megoldásának” előkészítésével

1941. augusztus 3.

Clemens August von Galen münsteri érsek templomi szószékéről ítéli el az eutanázia-programot