Könyvtári esték – Mikszáth Kálmán

15 ápr

A „Könyvtári esték – online” sorozatunkban Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, muzeológus Mikszáth Kálmánt, mint a tiszaeszlári per tudósítóját mutatja be. 

Időpont: 2021. május 13. (csütörtök) 18.00 óra


A fiatal Mikszáth Kálmánt 1883-ban már a Pesti Hírlap híres újságírójaként küldik Nyíregyházára, az egész országot lázban tartó tiszaeszlári vérvádper tárgyalására. A helyszínen végigkövette a tárgyalást és komoly oknyomozói munkát végezve megpróbált elfogulatlanul tudósítani a perről, melyért az egyik oldal antiszemitának, a másik zsidóvédőnek bélyegezte. A tárgyalás folyamata leginkább az ő napról-napra, sőt olykor óránként küldött könnyed, anekdotikus hangú, de a szereplők és helyzetek találó jellemzésével szolgáló távirataiból, cikkeiből és tárcáiból követhető nyomon. Mikszáth — mint ahogy a legköznapibb publicisztikai esetben sem tudta félretenni írói látásmódját és csak hírlapíróként megírni témáját — a nyíregyházi végtárgyalásról küldött beszámolóiban is az emberi tevékenység belső mozgatórugóit kereste. Bár a perben folyamatosan rendíthetetlen liberálisként nyilatkozik meg, aki egyértelműen elítélte a kibontakozó általános antiszemitizmust, nézőpontjában és írói hozzáállásában a felvilágosult szkepticizmus mikszáthi attitűdje érhető tetten, amely a kis történetek elbeszélhetőségében és meggyőző hatásában bízik.

Előadónk, dr. Praznovszky Mihály
Pályája során a Nógrád megyei, majd a Veszprém megyei múzeumi igazgatóság vezetője, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója. A Nógrád megye és a pannon vidék (Veszprém) kettősségében élő és alkotó irodalomtörténész (és irodalom-, folyóirat- meg múzeumszervező) fő kutatási területe a 19. század, valamint a tájirodalom, az „irodalmi kultusz” (adott hely/vidék irodalmi értékeinek feltárása; ezen irodalmi értékek hagyományőrzése az utókor részéről; az alkotóval való szellemi közösség megélésének alkalmai, formái).
Hosszú évtizedek óta elismert Mikszáth-kutató, a Mikszáth Kálmán Társaság örökös tiszteletbeli elnöke. Számos tanulmányt, önálló kötetet jelentetett meg kutatásairól. Írásainak és előadásainak stílusában a legszebb irodalomtörténeti és esszéhagyományt követi, ezért mind a szakmabeliek, mind pedig az érdeklődő irodalombarátok egyaránt élvezhetik eszmefuttatásait, elemzéseit, szellemességét.

A programhoz ZOOM alkalmazáson keresztül csatlakozhat,
vagy FACEBOOK oldalunkon élőben követheti az előadást:
https://www.facebook.com/Holokauszt/

További információ és regisztráció:regisztracio@hdke.hu