Visszatekintő

18 dec

Visszatekintve a magyarországi holokausztkutatás és különösen a vészkorszakhoz kötődő emlékezetkultúra elmúlt több, mint három évtizedére, a számos fontos, meghatározó esemény és fordulat közül is kiemelkedik a Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ 1990-es megalakítása. E szervezet tevékenységét folytatja, immár a magyar állam által felkarolva, a Holoaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány. Érdemes felsorolni azokat a kiemelkedő személyeket, akik a Magyar Auschwitz Alapítványt létrehozták, tevékenységét támogatták.
Köszönet illeti a Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ alapítóit (1990): November László, Szita Szabolcs és Verő Gábor.
Az alapítást, működést aktívan támogató akadémikusokat: Straub F. Brúnó, Vámos Tibor, Hámori József, Knoll József, Pach Zsigmond Pál, Szentágothai János, Székely György.
A gyűjtemény kialakítását, a tartalmi munkát, kiadványaink megjelenését segítőket: Aczél Éva gazdasági vezető, Baczoni Gábor levéltáros, Balkányi Iván főorvos, Barna István tanár, Bárdos Pál író és felesége Fenákel Judit írónő, Bornhardt Attila ezredes, Czene Gábor újságíró, Cséri Lajos szobrász, Daróczi Ágnes társadalomutató, Dénes Gábor filmrendező, Dénes György kutató, Drucker Tibor igazgató, Fehér József vezérőrnagy, Fekete László főkántor, Gazsi József levéltáros, Hegedűs Géza író, Hetai András újságíró, Holló József altábornagy, Jancsó Miklós filmrendező, Kabdebó Lóránt író, Komoróczy Géza történész, Kulcsr László újságíró, Kutas László szobrász, Lakatos Menyhért író, Lebovits Imre ny. könyvtárigazgató, Markó György levéltár igazgató, Nemeskürty István író, Nuber István egyetemi oktató, Obláth Görgy pénzügyi szakember, Raj Tamás rabbi, Rapcsányi László rádióriporter, Scheiber Sándor főrabbi, Schweitzer József főrabbi,  Siklósi Szilveszter filmrendező, Sommer Katalin TV-munkatárs, Szántóné Balázs Edit tanár, Szenes Iván egyetemi tanár, Szécsi József elnök, Tallós György bankszakember, Vadász Gábor főorvos, Vámos Gyögy rádiós, Varga Béla szállodaigazgató, Várkonyi Endre újságíró, Vámos László rendező, Várszegi Asztrik bencés rendi főapát. 
Izraelből Hava Baruch tanárnő, Ádám Ráchel rádós újságíró, Moshe Golan tudományos kutató, Eszter Miron elnöknő, Robert Rozett igazgató, és New Yorkból Andrew Romay és a felejthetetlen Prof. Randolph L. Braham.