Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Eberl, Irmfried

Ki kicsoda

Eberl, Irmfried, dr. (Bregenz, Ausztria, 1910. szeptember 8.–Ulm, 1948. február 6.) orvos, SS-Untersturmführer (1942), 1940. február 1-jétől a brandenburgi, 1941 végétől a bernburgi elgázosító központ vezetője, nem sokkal később Treblinka parancsnoka. 1942 nyarán leváltják, visszaküldik Bernburgba. Vizsgálati fogságban felakasztja magát.

Ebner, Karl

Ki kicsoda

Ebner, Karl, dr. (Franzensfeste, 1901. október 27.–Linz, 1983. november 11.) 1933-tól az NSDAP tagja, 1942-től a bécsi Gestapo vezetője. 1948-ban húszévi kényszermunkára ítélik, 1953-ban szabadlábra helyezik.

Eden, Anthony Robert

Ki kicsoda

Eden, Anthony Robert (Windlestone Hall, 1897. június 12.–Salisbury, 1977. január 14.) brit konzervatív politikus, külügyminiszter. 1923-tól parlamenti képviselő. Először 1935 és 1937 között külügyminiszter, szembeszáll az Adolf Hitlert megbékíteni próbáló politikával, ezért lemond. 1940 decemberében, Winston Leonard Churchill miniszterelnöksége idején ismét külügyminiszter, majd 1951–1954 között szintén. 1955-től 1957-ig miniszterelnök, politikai karrierjének az 1956-os szuezi válság

Eichmann, Adolf

Ki kicsoda

Eichmann, Adolf (Solingen, Ausztria, 1906. március 19.–Jeruzsálem, 1962. május 31.) SS-Obersturmbannführer. Tanulmányait Linzben végzi, protestáns középosztálybeli szülei vagyonát az infláció elviszi; 1927 és 1933 között a Vacuum Oil Company utazó ügynöke. 1932-ben Ernst Kaltenbrunner javaslatára belép az osztrák NSDAP-be. 1933-ban elveszíti állását, Németországba megy, az emigráns osztrák légióhoz csatlakozik, tizennégy hónapos katonai kiképzésben részesül. A

Eicke, Theodor

Ki kicsoda

Eicke, Theodor (Hampont, Elzász-Lotharingia, 1892. október 17.–Orelka, 1943. február 26.) az I. világháború után Thüringiában a rendőrségi adminisztrációban dolgozik, rövid ideig bűnügyi és biztonsági rendőri pozíciót is betölt. Állásait antirepublikánus tevékenysége miatt veszti el, 1923-ban a ludwigshafeni IG Farben alkalmazza, feladata többek között az ipari kémkedés elhárítása. 1928-tól az NSDAP, 1930-tól az SS tagja, 1931-től

Einsatzgruppe

Fogalom

Német szó, jelentése ’bevetési csoport’. A Szovjetunió elleni német támadás (1941. június 22.) után az SS által a front mögötti területen a zsidók és más nemkívánatosnak minősített polgári lakosok tömeges kiirtására alkalmazott mozgó kivégző különítmény. Így nevezték a magyar zsidók deportálásában 1944 tavaszán és nyarán közreműködő különleges német SS és rendőri alakulatokat is.

Elkes, Elhanan

Ki kicsoda

Elkes, Elhanan, dr. (Kalvarija, Nyugat-Litvánia, 1879–Dachau, 1944. július 25.) orvos, az I. világháború idején az orosz cári hadseregben szolgál. A két világháború között Kovnóban a zsidó kórházban dolgozik, cionista, 1941 és 1944 között a kovnói Zsidó Tanács elnöke.

emancipáció

Fogalom

Korábban alávetett vagy jogfosztott helyzetű (etnikai, vallási, társadalmi) kisebbségek egyenjogúsítása. 1867-ben Magyarországon a zsidók számára törvényben biztosították az ország más vallású lakosaival azonos polgári jogokat.

ÉME

Fogalom

Ébredő Magyarok Egyesülete. 1918. decemberében fajvédő katonatisztek vezetésével alakult bajtársi egyesület. Számos terrorcselekményt hajtott végre baloldali, liberális és zsidó személyek, szervezetek ellen. A Horthy-rendszerben országos tömegmozgalommá szerveződött, amely jelentős befolyással rendelkezett a politikai eliten belül.

Endlösung

Fogalom

lásd „végső megoldás” (Endlösung)