Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Hajnácskőy László

Ki kicsoda

Hajnácskőy László (Bp., 1895. június 9.–Bp., 1947. február 24.) csendőr ezredes, 1942. december 15-től 1944. október 25-ig a pécsi IV. csendőrkerület parancsnoka. A nyilas uralom idején a Belügyminisztérium VII. Közbiztonsági osztályának vezetője, a világháború után népbíróság elé állítják, 1946. november 22-én halálra ítélik, fölakasztják.

Hain Péter

Ki kicsoda

Hain Péter (Károlyfalva, 1895. május 31.–Bp., 1946. június 27.) 1918-tól a budapesti rendőrfőkapitányság Bűnügyi osztályán dolgozik, 1923-tól a Politikai osztályon a kommunisták elleni nyomozásokat irányítja. 1938-tól a személybiztonsági szolgálat vezetője, Horthy Miklós, valamint a fontos külföldi vendégek védelmét szervezi. 1944-ben Baky László a politikai rendőrség vezetőjévé nevezi ki, de még a nyár végén leváltják új

Heller Ágnes

Ki kicsoda

Heller Ágnes (Bp., 1929. május 12–) filozófus, Lukács György tanítványa, 1963 és 1973 között az MTA Szociológiai Intézetének munkatársa. 1977-ben külföldre távozik, Ausztráliában és az Egyesült Államokban egyetemi tanár, 1989-ben hazatér, 1990-től az MTA levelező tagja, 1995-től rendes tagja.

Hellebronth Vilmos

Ki kicsoda

Hellebronth Vilmos (Kassa, 1895. február 24.–Bp., 1971. május 20.) hivatásos katonatiszt, 1938. február 1-jétől 1941. március 1-jéig a Honvédelmi Minisztérium 3/a. osztály vezetője, majd a Honvédelmi Minisztérium V. csoportfőnöke, 1942. április 1-jétől vezérőrnagy. A nyilas puccs után Szálasi Ferenc kormányának tárca nélküli minisztere, a „termelés folyamatos vezetésével” megbízva. A népbíróság halálra ítéli, a köztársasági elnök

Helbronner, Jacques

Ki kicsoda

Helbronner, Jacques (Párizs, 1873–Auschwitz, 1943) francia zsidó vezető, az 1930-as években a Consistoire tagja, majd alelnöke; a megszállás idején az üldözött zsidók érdekében használja föl Henri Philippe Pétainhez fűződő régi ismeretségét. Az UGIF (Union générale des israélites de France – Franciaországi Izraeliták Általános Szövetsége) megalakítása idején tiltakozik, sikerül megőriznie a Consistoire függetlenségét, bár többen bírálják

Havasy Jenő

Ki kicsoda

Havasy Jenő, vitéz (Keszthely, 1917. december 5.–?) rendőr segédfelügyelő. A nyilas uralom idején Budapest V. (ma XIII.) kerületében teljesít szolgálatot. 1945. augusztus 10-től előzetes letartóztatásba helyezik, népbíróság elé állítják, 1946. február 6-án egy év két hónapi börtönbüntetésre ítélik. A NOT, figyelembe véve azon tanúvallomásokat, amelyek szerint önzetlenül, életét kockáztatva próbált segíteni – több esetben sikerrel

Hausner, Gideon

Ki kicsoda

Hausner, Gideon (Lvov, 1915–Izrael, 1990. november 15.) jogász, a Yad Vashem Emlékhatósága első elnöke. 1927-ben családja Palesztinában telepedik le, ~ a függetlenségi háború idején katonai ügyész (1948–1949), majd a jeruzsálemi katonai törvényszék elnöke, Adolf Eichmann perének fővádlója. Parlamenti képviselő, több ízben tárca nélküli miniszter.

Hatz Ottó

Ki kicsoda

Hatz Ottó (Branjevo, ma Bosznia-Hercegovina, 1902. május 26.–Bp., 1977. július 21.) hivatásos katonatiszt, vezérkari ezredes. 1941 és 1944 között Szófiában és Ankarában katonai attasé; 1944 májusában a Gestapo letartóztatja, majd Csatay Lajos szárnysegédeként folytatja pályafutását. A nyilas hatalomátvétel után (november 2–8.) a 7. hadtest vezérkari főnöke, ekkor átrepül a szovjetekhez. 1945-ben az NKVD letartóztatja, 1952-ben

Hamvas Endre

Ki kicsoda

Hamvas Endre (1890–1970) 1913-ban végez a bécsi egyetem teológiai karán. 1917-ben doktorrá avatják. 1928-tól az esztergomi papnevelő intézet teológiai tanára, 1934-ben hercegprímási titkárrá nevezik ki. 1940 májusától budapesti általános érseki helynök. Részt vesz a Magyar Szent Kereszt Egyesület létrehozásában. 1944. március 30-án mint csanádi püspök átveszi hivatalát Szegeden, többször kiáll az üldözöttek érdekében. 1961-től a

Hamsun, Knut

Ki kicsoda

Hamsun, Knut (Lom, 1859. augusztus 4.–Nørholm, 1952. február 19.) Nobel-díjas norvég író. 1890-ben jelenik meg Éhség című kisregénye, amely meghozza számára a világhírt. 1920-ban irodalmi Nobel-díjjal tüntetik ki. Írásaiban a természetes, falusi életmódot magasztalja, élesen bírálja az angol-amerikai ipari civilizációt; a nácikban az angolszász materializmus ellenfeleit látja. 1940-ben felszólítja honfitársait, hogy ne álljanak ellen a