Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Náday István

Ki kicsoda

Náday István (Nagymihály, 1888. június 20.–Balassagyarmat, 1954. január 30.) hivatásos katonatiszt, vezérezredes. 1939. január 15-től 1940. március 1-jéig a Honvéd Vezérkar főnökének első helyettese, majd egy évig hadműveleti csoportfőnök; 1942. augusztus 1-jéig a Honvédelmi Minisztérium I. csoportfőnöke, majd 1944. április 1-jéig az 1. hadsereg parancsnoka. 1945. január 18-án hűtlenség vádjával lefokozzák, 1945-ben a Honvédelmi Minisztérium

Nagy András

Ki kicsoda

Nagy András, tasnádi (Bp., 1882. január 29.–Bp., 1956. július 1.) kormánypárti politikus, 1935 és 1944 között képviselő (11. Hajdú vármegye 3. Hajdúszoboszlói kerület) 1925–1926-ban a MÁV főügyésze, 1933 júliusától 1935 márciusáig az Igazságügyi Minisztérium államtitkára, majd a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium politikai államtitkára. 1938. február 5-től a Nemzeti Egység Pártja országos elnöke, 1938. november 15-től

Nagybaczoni Nagy Vilmos

Ki kicsoda

Nagybaczoni Nagy Vilmos (Parajd, 1884. május 30.–Piliscsaba, 1976. június 21.) katonatiszt, 1942. szeptember 24-től 1943. június 12-ig honvédelmi miniszter. Minsiztersége alatt jelentősen javul a munkaszolgálatosokkal való bánásmód. 1965-ben a Yad Vashem a Világ Igaza kitüntetésben részesítette.

Nagyőszy Miklós

Ki kicsoda

Nagyőszy (1934-ig Wolf) Miklós (1935-ig János) (Nagyősz, 1896. szeptember 21.–Bécs, 1968. április 3.) hivatásos katonatiszt, altábornagy, 1944 szeptember–októberében a személyi gazdálkodás kormánybiztosa. Beregfy Károly a VI. hadtest parancsnokává nevezi ki, majd az V. hadtest parancsnoka. 1944. december végétől a Honvédelmi Minisztérium III. osztályának vezetője. A népbíróság 1946-ban nyolcévi fegyházra ítéli. 1953-ban szabadul a váci fegyházból,

Nebe, Arthur

Ki kicsoda

Nebe, Arthur (Berlin, 1894. november 13.–Berlin, 1945. március 4.) rendőrtiszt, SS-Gruppenführer. 1929-től a berlini rendőrség állományában szolgál, 1931-től az NSDAP és az SA tagja. 1933. április 1-jétől a porosz tartományi bűnügyi rendőrség vezetője; 1936-tól a Kriminalpolizei (KRIPO), 1937-től a birodalmi bűnügyi rendőrség vezetője. 1939-től az RSHA V. osztály vezetője; 1941-ben az Einsatzgruppe B parancsnoka. Támogatja

Nedic, Milan

Ki kicsoda

Nedic, Milan (1887–Belgrád, 1946. február 4.) hivatásos katonatiszt, hadseregtábornok, honvédelmi miniszter. 1941. augusztus 29-től a szerb kollaboráns kormány elnöke. 1945-ben fogságba esik, a börtönben öngyilkos lesz.

náci

Fogalom

lásd nemzetiszocializmus

Nyiszli Miklós

Ki kicsoda

Nyiszli Miklós nagyváradi illetőségű magyar orvos. Németországban folytat egyetemi tanulmányokat. Patológiai gyakorlatot a boroszlói Törvényszéki Orvostani Intézetben folytat. 1944 májusában az aknaszlatinai gettóból deportálják, 29-én érkezik Auschwitz-Birkenauba, ahol A-8450 számot tetoválják karjára. Két héttel később áthelyezik Birkenauba, ahol a Sonderkommando orvosa lesz, Josef Mengele pedig maga mellé veszi boncolóorvosnak. Az október 7-i Sonderkommando-lázadás kevés túlélőinek

nyilas

Fogalom

Szálasi Ferenc (1897–1946) szélsőjobboldali, nacionalista és irredenta, antikommunista, antiszemita pártjának egyik jelképe volt a nyilaskereszt, pártjának neve pedig hatalomra kerülésekor (1944. október 15–16.) Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom volt. Szálasi híveit, követőit nevezik ezért röviden nyilasoknak is.

nürnbergi törvények

Fogalom

lásd árjatörvény