Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Jäger, Karl

Ki kicsoda

Jäger, Karl (Schaffhausen, 1888. szeptember 20.–1959. június 22.) SS-Standartenführer. Üzletember, 1923-tól az NSDAP, 1932-től az SS tagja. 1938-ban a münsteri SD-nél szolgál, 1939-től vezető; 1940–1941 folyamán Hollandiában szolgál, majd 1941 tavaszától az Einsatzgruppe A 3. kommandójának parancsnoka. 1941 végétől 1943 szeptemberéig Kovno központtal a Sicherheitspolizei (SIPO) és az SD parancsnoka, 1943 végén Reichenberg (Szudétaföld) rendőrfőparancsnoka,

Jagow, Dietrich von

Ki kicsoda

Jagow, Dietrich von (Frankfurt a. M., 1892. február 29.–Merano, 1945. április 26.) német diplomata, korán csatlakozik a nácikhoz, 1933-ban SA-Obergruppenführer, majd a berlini SA vezetője, 1941. július 20-tól 1944. március 19-ig budapesti német követ.

Jancsuskó Gábor

Ki kicsoda

Jancsuskó Gábor, dr. (Titel, 1911. november 6.–?) újvidéki ügyvéd, a városi nyilas szervezet vezetője. 1944. október 25. után a Duna–Tisza közi terület országmozgósítási és hadműveleti kormánybiztosa, 1944 decemberétől 1945 márciusáig Endre László mellé beosztott pártmegbízott. Március végén–április első napjaiban a Nyilaskeresztes Párt frissen kinevezett helyettes vezetőjeként egyik feladata, hogy az „alkalmatlannak” bizonyult fő- és alispánokat

Jankó Péter

Ki kicsoda

Jankó Péter, dr. (Pápa, 1907. augusztus 20.–Bp., 1955. szeptember 15.) tanácsvezető népbíró,1945 májusától a budapesti népbíróság tagja, 1946 novemberétól másodelnöke, 1948 első felében és 1949 novemberétől 1950 decemberéig a NOT tanácselnöke, 1950-től haláláig a Legfelsőbb Bíróság másodelnöke. Több jelentős per: Szálasi Ferenc, Rajk László perének tanácsvezető bírája. Amikor az első hírek elkezdtek terjedni, hogy a

Jäger, J. H. Maximilien

Ki kicsoda

Jäger, J. H. Maximilien 1925. május 12-től 1944 végéig budapesti svájci követ.

Jüttner, Hans

Ki kicsoda

Jüttner, Hans (1894. március 2.–?) SS-Obergruppenführer, 1943. június 21-től a Waffen-SS tábornoka.

Jurcsek Béla

Ki kicsoda

Jurcsek Béla (Tiszatarján, 1893. augusztus 30.–Kitzbühel, Ausztria, 1945. április ?) földművelési minisztériumi államtitkár; Sztójay Döme, illetve Lakatos Géza kormányában földművelési miniszter, a Közellátási Minisztérium vezetője, okleveles gazda, uradalmi jószágigazgató. A Közellátási Hivatal államtitkára (1942. július 14–1944. március 22.), közellátásügyi tárca nélküli miniszter (1944. március 22–1944. október 16.); nyilas közellátási miniszter. 1945 áprilisában öngyilkos lesz.

Jungerth-Arnóthy Mihály

Ki kicsoda

Jungerth-Arnóthy Mihály (Bácsordas, 1883. március 13.–Bp., 1957. szeptember 11.) diplomata, 1923 és 1933 között a balti államokban és Finnországban vezette a magyar követségeket. 1933–1935 folyamán ankarai, 1935-től 1939-ig moszkvai, majd 1944 tavaszáig szófiai követ. 1944. április 6-tól a külügyminiszter (Sztójay Döme) állandó helyettese, 1945-ben nyugállományba helyezik.

József Ágost

Ki kicsoda

József Ágost, főherceg (Alcsút, 1872. szeptember 9.–Rain bei Straubing, 1962. július 6.) a Habsburg család Magyarországon élő, ún. nádori ágának leszármazottja („József főherceg”), hivatalos címén királyi herceg. 1927-től a Felsőház tagja, 1944. november 4-én részt vesz Szálasi Ferenc eskütételén, 1945-ben Bajorországban telepedik le.

Jordan, Fritz

Ki kicsoda

Jordan, Fritz (?–Szovjetunió, 1942) SA-tiszt, 1941–1942 folyamán a kovnói német közigazgatás zsidóügyi vezetője; 1942 elején összekülönbözik hivatali főnökével, a frontra küldik, ahol elesik.