Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

fajvédelem, fajelmélet

Fogalom

A 19. századi szociáldarwinizmusban és politikai antiszemitizmusban gyökerező szélsőjobboldali eszmerendszer. A fajelmélet hívei (fajvédők) szerint küzdelem folyik a túlélésért pusztító és alkotó fajok (népcsoportok) között. A fő ellenséget a zsidóságban látták, akik ellen nézetük szerint minden eszközzel küzdeni kell. A magyarországi fajvédők 1918 és 1921 között számos bajtársi egyesületet hoztak létre. Közvetlen politikai befolyásuk a

Ferenczy László

Ki kicsoda

Ferenczy László (Felsővisó, 1898. március 9.–Bp., 1946. május 31.) csendőr ezredes, 1921-től szolgál a csendőrségnél, 1929-től vitéz. 1934-től a gyulai szárny parancsnoka, 1938 novemberétől a debreceni csendőr nyomozó alosztályának parancsnoka, 1939. február 15-től a debreceni szárny parancsnoka, 1940. november 4-től a kassai csendőrkerület nyomozó alosztályának parancsnoka, 1942. július 10-től a csendőrség Központi Nyomozó alosztályán előadó.

felszabadulás

Fogalom

A 20. századi magyar történelemben elsősorban a német megszállás és a nyilas uralom végét, a magyarországi harcok 1945-ös befejeződését értjük alatta.

Feketehalmy-Czeydner Ferenc

Ki kicsoda

Feketehalmy-Czeydner Ferenc (Piski, Hunyad vármegye, 1890. november 22.–Zsablya, 1946. november 6.) katonatiszt, vezérezredes, az I. világháborúban az orosz és az olasz fronton szolgál; megsebesül, felépülése után a vezérkarnál szolgál. 1925-ben őrnagy, 1933-tól a Légügyi Hivatal vezérkari főnöke, 1939–1940-ben a komáromi gyalogdandár parancsnoka; 1940. március 1-jétől az 1. magyar hadsereg vezérkari főnöke, 1941. augusztus 1-jétől a

Fejér Lipót

Ki kicsoda

Fejér Lipót (Pécs, 1880. február 9.–Bp., 1959. október 15.) matematikus, az MTA levelező tagja (1908), rendes tagja (1930), majd tagja (1946). 1900-ban publikálja a Fourier-sorokkal kapcsolatos tanulmányát, a trigonometrikus sorok modern elméletének megalapozója. 1911-től a Budapesti Tudományegyetem egyik matematikai tanszékének vezetője.

Feine, Gerhart

Ki kicsoda

Feine, Gerhart (Göttingen, 1894. június 17.–Koppenhága, 1959. április 9.) német diplomata, 1943–1944 folyamán Budapesten követségi tanácsos.

fehérterror

Fogalom

A Horthy Miklós vezette Nemzeti Hadsereg tiszti különítményei által 1919 augusztusa és 1921 decembere között végrehajtott megtorló akciók és pogromok gyűjtőneve, amelyeknek több mint ezer, baloldali (vagy annak tartott) és zsidó személy esett áldozatul.

Fáy István

Ki kicsoda

Fáy István (Pozsony, 1881. január 5.–Buenos Aires, 1959. augusztus 10.) 1940-től a német megszállásig a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára, 1939 és 1944 között kormánypárti országgyűlési képviselő (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, jászapáti egyéni választókerület).

Farkas Ferenc

Ki kicsoda

Farkas Ferenc, vitéz, kisbarnaki (Kismarton, 1892. május 27.–Arnstorf, NSZK, 1980. április 14.) hivatásos katonatiszt, vezérezredes, 1943. augusztus 21-től 1944. október 16-ig a debreceni (VI.) hadtest parancsnoka; 1923-ban avatják vitézzé, 1944-ben a Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának csoportvezető támogatója Faragho Gábor altábornaggyal együtt. 1944. október 23-tól 1945. január 8-ig Országos Elhelyezési kormánybiztos, vezérezredessé léptetik elő. A Bajcsy-Zsilinszky

Farinacci, Roberto

Ki kicsoda

Farinacci, Roberto (1893–1945. április 28.) Benito Mussolini egyik legkorábbi híve, a fasiszta párt antiszemita szárnyának vezetője, a cremonai fasiszták vezetője; 1921 májusától képviselő. 1925. február 12-től a Nemzeti Fasiszta Párt főtitkára, de Mussolini – belátva, hogy ~ brutális és arrogáns viselkedése árt rendszere tekintélyének – 1926 márciusában leváltja. A politikai élettől visszavonulva ügyvédként igen sikeres;