Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Fábián Lajos

Ki kicsoda

Fábián Lajos, nemes, dr. (Nagykanizsa, 1900. január 10.–Bp., 195?) 1944. október 1-jéig a Honvédelmi Minisztérium XII. csoportjának főnöke, 1944. november 1-jétől vezérőrnagy. 1944. október 1-jétől 1945. január 1-jéig a Honvédelmi Minisztérium munkaügyi csoportfőnöke és a honvédelmi munkaszervezet vezetője. 1945-ben szovjet hadifogságba kerül, népbíróság elé állítják, halálra ítélik, kivégzik.

fajvédelem, fajelmélet

Fogalom

A 19. századi szociáldarwinizmusban és politikai antiszemitizmusban gyökerező szélsőjobboldali eszmerendszer. A fajelmélet hívei (fajvédők) szerint küzdelem folyik a túlélésért pusztító és alkotó fajok (népcsoportok) között. A fő ellenséget a zsidóságban látták, akik ellen nézetük szerint minden eszközzel küzdeni kell. A magyarországi fajvédők 1918 és 1921 között számos bajtársi egyesületet hoztak létre. Közvetlen politikai befolyásuk a

fajvédő

Fogalom

lásd fajvédelem, fajelmélet

Falkenhausen, Alexander Freiherr von

Ki kicsoda

Falkenhausen, Alexander Freiherr von (Blumenthal, Szilézia, 1878. október 29.–Nassau, 1966. július 31.) 1912-ben Tokióban német katonai attasé, az I. világháború idején Palesztinában a török hadsereg mellé helyezik; 1934–1938 között Csang Kaj-sek katonai tanácsadója, 1940-től 1944 júniusáig Belgium és Észak-Franciaország katonai kormányzója. Valószínűleg a belga ellenállókkal kapcsolatos, Adolf Hitler és tanácsadói szerint elnéző magatartása miatt váltják

Falkenhorst, Nicolaus von

Ki kicsoda

Falkenhorst, Nicolaus von (Breslau, 1885. január 17.–Holzminden, 1968. június 18.) német tábornok, 1933–1935 között katonai attasé Prágában, Belgrádban és Bukarestben, 1935-ben a drezdai 3. hadsereg vezérkari főnöke, 1939-ben, a lengyel hadjárat idején a 21. hadsereg parancsnoka. 1940-től 1944. december 18-ig a norvégiai német megszálló erők főparancsnoka; mivel szembehelyezkedik Josef Terboven politikájával, leváltják. 1946-ban egy brit

Faragho Gábor

Ki kicsoda

Faragho Gábor (Kecskemét, 1890. február 16.–Kecskemét, 1953. december 22.) hivatásos katonatiszt, vezérezredes, 1940. július 1-jétől 1941. június 22-ig moszkvai katonai attasé, 1941. szeptember 1-jétől 1942. november 15-ig a Honvédelmi Minisztérium Elnökségének vezetője, majd 1944. október 16-ig a csendőrség felügyelője (1944. július 1-jétől a rendőrség felügyelője is). 1944. szeptember 28-án ~ vezetésével indul Moszkvába a fegyverszüneti

Farinacci, Roberto

Ki kicsoda

Farinacci, Roberto (1893–1945. április 28.) Benito Mussolini egyik legkorábbi híve, a fasiszta párt antiszemita szárnyának vezetője, a cremonai fasiszták vezetője; 1921 májusától képviselő. 1925. február 12-től a Nemzeti Fasiszta Párt főtitkára, de Mussolini – belátva, hogy ~ brutális és arrogáns viselkedése árt rendszere tekintélyének – 1926 márciusában leváltja. A politikai élettől visszavonulva ügyvédként igen sikeres;

Farkas Ferenc

Ki kicsoda

Farkas Ferenc, vitéz, kisbarnaki (Kismarton, 1892. május 27.–Arnstorf, NSZK, 1980. április 14.) hivatásos katonatiszt, vezérezredes, 1943. augusztus 21-től 1944. október 16-ig a debreceni (VI.) hadtest parancsnoka; 1923-ban avatják vitézzé, 1944-ben a Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának csoportvezető támogatója Faragho Gábor altábornaggyal együtt. 1944. október 23-tól 1945. január 8-ig Országos Elhelyezési kormánybiztos, vezérezredessé léptetik elő. A Bajcsy-Zsilinszky

fasizmus

Fogalom

Az első világháború után kialakult szélsőjobboldali eszmerendszer, nevét az ókori római törvénykezést szimbolizáló vesszőnyalábról (fasces) kapta. Lényege a polgári demokrácia és a parlamentarizmus elutasítása, helyette államközpontú, egypárti és felülről irányított egységekre (hivatásrendek, korporációk) épülő berendezkedés, erős kezű és teljhatalmú vezér irányítása (diktatúra) alatt. A két világháború közötti Európa számos országában jöttek létre fasiszta típusú rendszerek,

Fáy István

Ki kicsoda

Fáy István (Pozsony, 1881. január 5.–Buenos Aires, 1959. augusztus 10.) 1940-től a német megszállásig a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára, 1939 és 1944 között kormánypárti országgyűlési képviselő (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, jászapáti egyéni választókerület).