Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

igazoló eljárás

Fogalom

Magyarországon 1945 és 1948 között a köztisztviselők és közalkalmazottak háború alatti tevékenységének vizsgálata, megyei és települési igazoló bizottságok által.

Illés Ferenc

Ki kicsoda

Illés Ferenc (Felsőleperd, 1912. május 29.–Bp., 1947. június 28.) asztalossegéd, 1942 áprilisától a Nyilaskeresztes Párt fővárosi IX. kerületi szervezetének tagja, 1945-ben a IX. Ráday utca 44. számú házban lakik. 1945. július 24-én letartóztatják, 1946 márciusában népbíróság elé állítják. A népügyészség azzal vádolja meg – mint később kiderült, tévesen –, hogy a IX. kerületben pártszolgálat-vezető, illetve

Imrédy Béla

Ki kicsoda

Imrédy Béla (Bp., 1891. december 29.–Bp., 1946. február 28.) közgazdász, jobboldali politikus, miniszterelnök. 1932-ben Gömbös Gyula kormányában pénzügyminiszter; 1935 januárjában kiválik a kormányból, az MNB elnöke, Darányi Kálmán kormányában tárca nélküli közgazdasági miniszter. 1938–1939 folyamán miniszterelnök. Jelentős a szerepe az ún. első (1938. XV. tc.), valamint a második zsidótörvény (1939. IV. tc.) előkészítésében. A kormányzó,

Incze Antal

Ki kicsoda

Incze Antal (Monosludas, 1898–?) orvos, politikus, 1938-tól Imrédy megbízásából a Magyar Élet Mozgalom egyik szervezője; 1939-től kormánypárti, 1940-től a Magyar Megújulás Pártja országgyűlési képviselője (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyéni, 17. Váci kerület), a párt propaganda- és sajtóosztályának egyik vezetője, a Nemzetőr című lap felelős szerkesztője.

Incze Péter

Ki kicsoda

Incze Péter (Csíkdelme, 1896–Bp., 1960) köztisztviselő, a miniszterelnökség elnöki osztályára beosztott miniszteri tanácsos 1939-től 1944-ig, több miniszterelnök személyi titkára.

internálás

Fogalom

Politikai okokból megbízhatatlannak tartott személyek, illetve családtagjaik rendőri őrizet alá helyezése, internálótáborba vagy egyéb kényszerlakhelyre szállítása. A 20. századi Magyarországon az egyik legismertebb internálótábor Kistarcsán működött.

irredenta

Fogalom

Jelentése ’megváltatlan, visszaszerezendő’. Olyan politikai törekvés, amely az anyaországtól erőszakkal elszakított területek visszaszerzésére, felszabadítására, visszacsatolására törekszik.