Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Kádár Gyula

Ki kicsoda

Kádár Gyula (Debrecen, 1898. december 16.–Bp., 1982. március 14.) katonatiszt, 1942. május 1-jétől a 2. vezérkar főnöke osztályán teljesít szolgálatot (kémelhárítás és hírszerzés), 1942. október 1-jétől vezérkari ezredes. 1942. augusztus 1-jétől 1943. augusztus 1-jéig a 6. vezérkar vezetője, 1943. augusztus 1-jétől 1944. április 15-ig a 2. vezérkari osztály vezetője. A német hatóságok április 17-én letartóztatják,

Kahan Nison

Ki kicsoda

Kahan Nison, dr. (1883–1949) ügyvéd, a Magyarországi Cionista Szövetség elöljárója, a Zsidó Tanács tagja. A Kasztner-vonaton 1944. június 30-án elhagyta az országot, a háború után Palesztinában telepedik le.

Kahan-Frankl Samu

Ki kicsoda

Kahan-Frankl Samu az Országos Ortodox Iroda elnöke, a Zsidó Tanács tagja, 1944 nyarától illegalitásban él, 1945 után az Egyesült Államokban telepedik le.

Kállay Miklós

Ki kicsoda

Kállay Miklós (Nyíregyháza, 1887. január 23.–New York, 1967. január 14.) politikus, 1932 és 1935 között földművelésügyi miniszter; 1942. március 9-től 1944. március 22-ig miniszterelnök, közben 1942 májusától 1943 júliusáig külügyminiszter is. Magyarország német megszállása után egy ideig a török követségen keres menedéket, a világháború után emigrál.

Kaltenbrunner, Ernst

Ki kicsoda

Kaltenbrunner, Ernst (Innkreis, Ausztria, 1903. október 4.–Nürnberg, 1946. október 16.) SS-Obergruppenführer, az RSHA vezetője. Linzben végzi az iskolát, gyerekkori barátai között találjuk Adolf Eichmannt is. A grazi egyetemen jogásznak tanul, 1932-ben belép az SS-be és az NSDAP-be, 1934–1935 folyamán hazaárulásért bebörtönzik. 1935 után az ausztriai SS vezetője. 1938. március 11-én Hermann Göring utasítására Seyss-Inquart kabinetjében

Kamenyec-Podolszkij

Fogalom

A német megszállás és 1944 tavaszának eseményei előtt az egyik legsúlyosabb atrocitás a Magyarországon élő zsidóság ellen a Kamenyec-Podolszkijnál történt mészárlás volt. A KEOKH (Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság) által összegyűjtött, majd Kőrösmezőre internált körülbelül 18 000 „hontalan” zsidót a magyar hatóságok először a magyar katonai közigazgatás alatt lévő Galíciába vitték, majd ezután tolták őket

Kánya Kálmán

Ki kicsoda

Kánya Kálmán (Sopron, 1869. november 7.–Bp., 1945. február 28.) diplomata, 1925 és 1933 között berlini követ, 1933. február 4-től 1938. november 28-ig külügyminiszter. 1944-ben a német megszállás után a Gestapo letartóztatja, Sopronkőhidán raboskodik, fogságából súlyos betegen szabadul.

Kabók Lajos

Ki kicsoda

Kabók Lajos (Szeged, 1884. szeptember 29.–Bp., 1945. január 5.) szociáldemokrata politikus, országgyűlési képviselő (1925–1935 és 1939–1944, Budapest, III. Déli választókerület). A nyilasok elfogják és meggyilkolják.

Kemény Gábor

Ki kicsoda

Kemény Gábor, dr., báró (Bp., 1910. december 14.–Bp., 1946. március 19.) jogász, 1933-ban a Pesti Hírlap munkatársa. Mór községben közigazgatási gyakornok, majd szolgabíró. 1939 áprilisában lemond állásáról, belép a Nyilaskeresztes Pártba. Az 1939-es parlamenti választások után a nyilas képviselőcsoport titkára. 1939. augusztus 27-én politikai tüntetés szervezése miatt nyolchavi fogházra ítélik. 1940 őszétől Hubay Kálmán helyettese.

kibucok

Fogalom

Eredetileg cionista és szocialista eszméket vegyítő elvekre alapozott mezőgazdasági faluközösségek Palesztina (Erec Jiszrael), majd később Izrael földjén. Az első kibucot, Deganiát 1912-ben alapították.