Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Maglione, Luigi

Ki kicsoda

Maglione, Luigi (Casoria, 1877. március 2.–Róma, Vatikán, 1944. augusztus 22.) katolikus pap, 1920. szeptember 1-jétől svájci, 1926. június 23-tól franciaországi apostoli nuncius. 1935-től érsek, a Vatikáni Római Kúria prefektusa, 1939. március 10-től haláláig államtitkár. Vatikáni államtitkárként szoros kapcsolatban áll az egyes országokban akkreditált nunciusokkal, hozzáfutnak be a holokausztról is küldött jelentések.

Meskó Zoltán

Ki kicsoda

Meskó Zoltán (Baja, 1883. március 12.–Baja, 1959) mezőgazdasági érdekképviseleti tisztviselő, politikus, 1939-től 1945-ig a Magyar Nemzeti Szocialista Földműves és Munkáspárt országgyűlési képviselője. A népbíróság öt évre, a NOT életfogytiglani fegyházra ítéli; 1958-ban kegyelemmel szabadul.

Merci, Lucillo

Ki kicsoda

Merci, Lucillo 1941 áprilisától a görögországi olasz és német hadsereg közötti összekötő tiszt, 1942 szeptemberétől 1943 szeptemberéig Szalonikiben az olasz konzulátuson tolmács és összekötő tiszt.

Mengele, Josef

Ki kicsoda

Mengele, Josef, dr. (Günzburg, 1911. március 16.–Embu, Brazília, 1979. február 7.?) orvos, SS-Hauptsturmführer. Orvosi és filozófiai doktorátusi cím megszerzése után 1934-től az Institut für Erbbiologie und Rassenhygiene (Öröklésbiológiai és Fajtisztasági Intézet) munkatársa, szakterülete az ikrek és a leszármazástan. 1939 és 1943 között különböző Waffen-SS alakulatokban szolgál, frontszolgálatáért több magas kitüntetést kap. A Viking SS páncéloshadosztály

megszállás

Fogalom

Egy ország vagy terület elfoglalása ellenséges állam katonái által. A 20. századi magyar történelemben a két legfontosabb ilyen esemény a német (1944. március 19.-1945 április) és a szovjet (1945-1991) megszállás.

Mecsér András

Ki kicsoda

Mecsér András (Vác, 1883. február 26.–1946?) katonatiszt, földbirtokos, politikus. 1919 és 1944 között a magyar és a német szélsőjobboldali mozgalmak közötti kapcsolatteremtésen fáradozik. 1935-től 1939-ig országgyűlési képviselő (Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegye, Csengeri kerület). Szálasi Ferenc hatalomra kerülése után, 1944 novemberétől berlini magyar követ. A háború végén Etiópiába menekül, a népbíróság távollétében tíz év börtönre

Matolcsy Mátyás

Ki kicsoda

Matolcsy Mátyás (Bp., 1905. február 24.–1953) földbirtokos, gépészmérnök, újságíró, politikus. 1936-ban földreformot követel, támadja a nagybirtokot; bíróság elé állítják; egyik védőtanúja Kovács Imre. ~ szerint a földreformot a zsidókérdéssel együtt kell megoldani, a zsidóknak nincs joguk a földhöz. 1939-től a Magyarság Útja című hetilap szerkesztője. 1939-ben nyilaskeresztes listán kerül a parlamentbe; 1942-ben, miután a párttilalom

Márton Áron

Ki kicsoda

Márton Áron (Csíkszentdomonkos, 1896–Gyulafehérvár, 1980) katolikus püspök, 1932 és 1938 között az Erdélyi Iskola című folyóirat szerkesztője. 1938-tól gyulafehérvári püspök. 1944. május 18-án a kolozsvári Szent Mihály-templomban három fiatal pap felszentelése alkalmából mondott beszédében szót emel a magyarországi zsidók deportálása ellen. 1949-ben a román hatóságok letartóztatják, 1955-ben szabadlábra helyezik, 1967-ig házi őrizetben tartják. 1999-ben a

Marr, Wilhelm

Ki kicsoda

Marr, Wilhelm (Hamburg, 1818–1904) német antiszemita újságíró; az 1873-as pénzügyi válságért a zsidókat teszi felelőssé, kifogásolja – szerinte – aránytalanul nagy számukat a kormányban és a sajtóban, s küzdelmet követel a zsidó világuralom ellen. A szétszóratásban kétezer év alatt sem tűntek el a zsidók, ez szerinte jellemük változtathatatlanságának bizonyítéka, amin megkeresztelésük sem segít. 1862-ben publikálja

Manstein (Lewinski), Erich von

Ki kicsoda

Manstein (Lewinski), Erich von (Berlin, 1887. november 24.–Irchenhausen, 1973. június 12.) német tábornagy. Az I. világháború idején vezérkari tiszt, 1936-tól vezérőrnagy, 1939-ben a Déli hadseregcsoport parancsnoka. Komoly szerepe van a nyugati hadjárat megtervezésében, majd a Szovjetunió elleni hadjáratban is jelentős sikereket ér el. A Doni (Déli) hadseregcsoport parancsnokaként sikertelenül próbálja áttörni a Sztálingrád köré vont