Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Galen, Clemens August von

Ki kicsoda

Galen, Clemens August von (Dinklage, 1878. március 16.–Münster, 1946. március 22.) 1933-tól Münster érseke. A nácik hatalomra kerülése után hűséget esküszik a rendszernek, és ellenzi, hogy az egyház politikai kérdésekbe avatkozzon. 1936-ban megáldja a Rajna-vidéket remilitarizáló csapatokat és Vezérüket. A II. világháború kezdetén hazafias álláspontra helyezkedik, de óv a bosszúvágytól, figyelmeztet a túszok és hadifoglyok

Gaulle, Charles de

Ki kicsoda

Gaulle, Charles de (Lille, 1890. november 22.–Colombey-les-Deux-Églises, 1970. november 9.) francia tábornok, politikus. Katonatisztként szolgál az I. világháborúban, 1920–1921-ben a lengyel hadsereg tanácsadója a szovjetek elleni háborúban. 1932-től 1937-ig a Nemzeti Honvédelmi Tanács főtitkára. 1940-ben vezérőrnagy, az elsők között ismeri föl a modern, páncélos hadviselés jelentőségét. 1940 júniusában Angliába menekül, ahol a németek ellen harcoló

Gens, Jakob

Ki kicsoda

Gens, Jakob (Illovieciai, Litvánia, 1905–Vilnius, 1943. szeptember 14.) a vilniusi gettó vezetője. 1919-ben önkéntesként a litván függetlenségért harcol a lengyelek ellen, 1924-ig katona, tartalékos tisztként az 1930-as években századossá léptetik elő. 1935-ben jogi és közgazdasági diplomát szerez. 1941 őszén a vilniusi gettórendőrség vezetője; ugyanekkor emberei részt vesznek abban az akcióban, amelynek során a nácik több

Gera József, dr.

Ki kicsoda

Gera József, dr. (Makó, 1896. október 24.–Bp., 1946. március 12.) orvos, nyilas politikus. 1924-ben, az I. világháborúban szerzett érdemeiért vitézzé avatják. Szülész-nőgyógyász és gyermekorvosi gyakorlatot folytat Makón. 1939-től a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom tagja. 1940 őszén háromhavi börtönre ítélik az 1921. III. tc. alapján, felforgató tevékenység és „nemzetgyalázás” vádjával, valamint hivatal- és politikai jogvesztésre

Gergely Gyula

Ki kicsoda

Gergely Gyula (Debrecen, 1901–NSZK, 1970) vállalatigazgató Nagybányán, 1940-től a Nyilakeresztes Párt tagja, 1941 októberétől a párt „erdélyföldi” vezetője, 1945. január 30-tól a Nemzetgazdasági Iroda vezetője. A népbíróság életfogytiglani kényszermunkára ítéli; 1956-ban emigrál, Nyugat-Németországban export-import vállalatot alapít, 1963-tól a BM III/I. ügyosztály tudtával hivatalosan hazajár Magyarországra, a Chemolimpex vállalattal üzletel.

Gál Csaba

Ki kicsoda

Gál Csaba (Pomáz, 1892–Bp., 1946) gépészmérnök, 1938-tól a Nyilaskeresztes Párt tagja, 1938 őszétől a budapesti XII. kerület nyilas pártvezetője; 1939-től 1944-ig országgyűlési képviselő (Szabolcs és Ung vármegye), a nyilas hatalomátvétel után a személyi ügyek kormánybiztosa. A népbíróság, majd a NOT halálra ítéli, kivégzik.

Goga, Octavian

Ki kicsoda

Goga, Octavian (Hermannstadt, 1881. április 1.–Ciucea, 1938. május 7.) román író és politikus. Az I. világháború idején a központi hatalmak elleni háború híve. Az 1930-as évek elején alapítja meg az Agrár Pártot, élesen zsidó- és magyarellenes, elsősorban az erdélyi román parasztok körében élvez támogatást. A Keresztény Nemzeti Párt megalapítója, 1937. december 29-től miniszterelnök. Programját képtelen

Greiser, Arthur

Ki kicsoda

Greiser, Arthur (Schroda, 1897. január 22.–Posen, 1946. július 14.) SS-Obergruppenführer (1942), az I. világháborúban tengerésztisztként szolgál, majd sikertelen üzletember. 1929-ben lép az NSDAP-be, 1930-ban az SS-be, Heinrich Himmler egyik első híve. 1930-tól a danzigi Képviselőházban az NSDAP-frakció vezetője, 1934 novemberétől 1939. szeptember 1-jéig Hermann Rauschning utódaként a danzigi szenátus elnöke. A II. világháború idején a

Grawitz, Ernst Robert

Ki kicsoda

Grawitz, Ernst Robert, dr. (1899–1945) náci orvos, SS-Obergruppenführer, az SS egészségügyi szolgálatának vezetője, főorvosa (SS-Reichsarzt). Lehetséges, hogy ~ javaslatára kezdenek gázkamrákat használni a zsidók tömeges, „iparszerű” megsemmisítésére. Személyes felelősség terheli a lágerekben végzett álorvosi kísérletekért. A világháború végén öngyilkos lesz.

Gratz Gusztáv

Ki kicsoda

Gratz Gusztáv (1875–1946) politikus, történész, közgazdász. 1924-től 1938-ig a német nemzetiszocializmussal szemben álló Magyarországi Németek Népművelődési Egyesületének elnöke, legitimista és liberális politikus; 1939-től 1944-ig a liberális Polgári Szabadság Párt országgyűlési képviselője. A német megszállás után a Gestapo letartóztatja, a mauthauseni koncentrációs táborba deportálják.