Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Cavallier József

Ki kicsoda

Cavallier József, dr. (Bp., 1891. február 23.–Bp., 1970. január 31.) újságíró, szerkesztő. 1939 és 1945 között a katolikus hitre tért izraeliták szervezetének, a Szent Kereszt Egyesületnek a világi elnöke. 1946-tól a Külügyminisztérium tisztviselője követi rangban, az Országos Szociálpolitikai Intézet tanára és főtitkára.

Columbus utcai gyűjtőtábor

Fogalom

Budapesten, a XIV. Columbus utca 46-ban a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt álló táborban gyűjtötték össze a Kasztner-vonat utasait.

Cohen, David

Ki kicsoda

Cohen, David (Deventer, 1882–1967) az ókortörténet egyetemi tanára a leideni, majd az amszterdami egyetemen, cionista. 1941. február 12-én Abraham Asscherrel együtt a Joodse Raad (Zsidó Tanács) megszervezője, igyekszik végrehajtani a németek parancsait. 1943. szeptember 23-án a németek a Zsidó Tanács más tagjaival együtt letartóztatják, s előbb a westerborki gyűjtőtáborba, majd onnan Theresienstadtba deportálják. A II.

Codreanu, Corneliu Zelea

Ki kicsoda

Codreanu, Corneliu Zelea (Iaşi, 1899. szeptember 13.–Bukarest, 1938. november 30.) a Iaşi Egyetem hallgatója, Alexandru C. Cuza tanítványa, 1919-ben antibolsevista fegyveres osztagot szervez a bolsevisták ellen. Az 1920-as években antiszemita, terrorista akciókat irányít. 1923-ban letartóztatják és bíróság elé állítják azzal a váddal, hogy összeesküvést szervezett több ismert zsidó személyiség meggyilkolására; felmentik. 1924-ben, miután meggyilkol egy

Clodius, Carl von

Ki kicsoda

Clodius, Carl von (1897–1946) a német Külügyminisztérium Gazdaságpolitikai osztályának helyettes vezetője (1937–1943).

Cion bölcseinek jegyzőkönyvei

Fogalom

A 19. század végén az orosz titkosrendőrség megbízásából készült antiszemita hamisítvány. Fő célja annak „bizonyítása”, hogy a zsidók a világuralom megszerzése érdekében összeesküvést szőnek. A 20. században számos fajvédő, zsidóellenes mozgalom, köztük a nácik is ideológiájuk szolgálatába állították a „jegyzőkönyveket”.

Cicognani, Amleto Giovanni

Ki kicsoda

Cicognani, Amleto Giovanni (Brisighella, 1883. február 24.–Róma, 1973. december 17.) római katolikus pap, 1958-tól érsek; 1933. március 17-től 1958-ig washingtoni pápai nuncius, 1959-től a Vatikán államtitkára, 1962-től rangját és beosztásait tekintve egyszerre tölti be a Vatikán „kül-” és „belügyminiszteri”, valamint „miniszterelnöki” posztját. 1972-től a Bíborosi Kollégium dékánja.

Ciano, Galeazzo

Ki kicsoda

Ciano, Galeazzo, gróf (Livorno, 1903. március 18.–Verona, 1944. január 11.) jogász, újságíró. 1930-ban feleségül veszi Edda Mussolinit. 1935-ben propagandaminiszter, 1936-tól külügyminiszter. 1943 februárjában Benito Mussolini leváltja, vatikáni követté nevezi ki. Júliusban részt vesz apósa megbuktatásában. 1944 januárjában a salói bábállam „bírósága” halálra ítéli, kivégzik.

Churchill, Winston Leonard

Ki kicsoda

Churchill, Winston Leonard, Sir (Blenheim Palace, Oxfordshire, 1874. november 30.–London, 1965. január 24.) angol politikus. 1911-től az Admiralitás első lordja, 1918-tól 1921-ig had- és légügyi miniszter, 1924-től 1929-ig pénzügyminiszter, 1939. szeptember 3-tól ismét az Admiralitás első lordja, 1940. május 10-től miniszterelnök, Adolf Hitler legkövetkezetesebb ellensége. 1945-ben megbukik a parlamenti választásokon, 1951-ben a konzervatívok választási győzelme

Chorin Ferenc

Ki kicsoda

Chorin Ferenc (Bp., 1879. március 3.–New York, 1964. november 5.) gyáros, bányatulajdonos. 1918-tól a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. vezérigazgatója, 1925-től elnöke, 1927-től a Felsőház tagja. 1944-ben, a Weiss Manfréd-vagyon német kézre adása után családjával együtt Portugáliába távozhat. 1947-től haláláig New Yorkban él.