deportálás

Fogalom

Valamely embercsoport államilag irányított, erőszakos kitelepítése külföldre vagy kényszerlakóhelyre, jellemzően munka- vagy koncentrációs táborokba. A nácik a második világháború idején a zsidók és más áldozati csoportok tömeges megsemmisítésének részeként alkalmazták.