internálás

Fogalom

Politikai okokból megbízhatatlannak tartott személyek, illetve családtagjaik rendőri őrizet alá helyezése, internálótáborba vagy egyéb kényszerlakhelyre szállítása. A 20. századi Magyarországon az egyik legismertebb internálótábor Kistarcsán működött.