Kemény Gábor

Ki kicsoda

Kemény Gábor, dr., báró (Bp., 1910. december 14.–Bp., 1946. március 19.) jogász, 1933-ban a Pesti Hírlap munkatársa. Mór községben közigazgatási gyakornok, majd szolgabíró. 1939 áprilisában lemond állásáról, belép a Nyilaskeresztes Pártba. Az 1939-es parlamenti választások után a nyilas képviselőcsoport titkára. 1939. augusztus 27-én politikai tüntetés szervezése miatt nyolchavi fogházra ítélik.

1940 őszétől Hubay Kálmán helyettese. 1942 júliusától a Nyilaskeresztes Párt külügyi szolgálatának vezetője, 1943 májusától 1944 májusáig a keleti fronton harcol. 1944 júniusától egyik feladata a magyarországi német hatóságokkal, elsősorban Edmund Veesenmayerrel való kapcsolattartás. 1944. október 16-tól nyilas külügyminiszter. 1944. december 22-én hagyja el Budapestet, 1945. május 10-én amerikai fogságba esik. Szálasi Ferenc és társai perének hatodrendű vádlottjaként halálra ítélik, kivégzik.