Piusz, XI.

Ki kicsoda

Piusz, XI. (Achille Ratti) (Desio, 1857. május 31.–Róma, 1939. február 10.) római pápa (1922–1939). 1919-től lengyelországi pápai nuncius, 1921-től milánói érsek, 1922. február 6-án választják pápává.

Következetesen törekedett konkordátumokkal biztosítani egyháza világi helyzetét. A Bajorországgal (1924), Poroszországgal (1929), Badennal (1932) és Ausztriával (1933 június) kötött konkordátumokat a pápai székben utóda, Eugenio Pacelli németországi pápai nuncius, majd vatikáni államtitkár készítette elő. ~ 1929-ben Benito Mussolinivel, 1933 júliusában Adolf Hitlerrel is konkordátumot köt, de a Ducéval ellentétben a Führer nem tartja be a szerződés előírásait. Meggyőződéses antikommunistaként eleinte mind a fasiszta, mind a náci mozgalmat üdvözli; a nácik rasszista, kereszténység és egyház-ellenes politikáját később több ízben élesen bírálja. 1937 húsvétján kiadott Mit brennender Sorge [Égő aggodalommal] enciklikája élesen bírálja a nácik rasszizmusát és egyházellenes politikáját.