Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Codreanu, Corneliu Zelea

Ki kicsoda

Codreanu, Corneliu Zelea (Iaşi, 1899. szeptember 13.–Bukarest, 1938. november 30.) a Iaşi Egyetem hallgatója, Alexandru C. Cuza tanítványa, 1919-ben antibolsevista fegyveres osztagot szervez a bolsevisták ellen. Az 1920-as években antiszemita, terrorista akciókat irányít. 1923-ban letartóztatják és bíróság elé állítják azzal a váddal, hogy összeesküvést szervezett több ismert zsidó személyiség meggyilkolására; felmentik. 1924-ben, miután meggyilkol egy

Cohen, David

Ki kicsoda

Cohen, David (Deventer, 1882–1967) az ókortörténet egyetemi tanára a leideni, majd az amszterdami egyetemen, cionista. 1941. február 12-én Abraham Asscherrel együtt a Joodse Raad (Zsidó Tanács) megszervezője, igyekszik végrehajtani a németek parancsait. 1943. szeptember 23-án a németek a Zsidó Tanács más tagjaival együtt letartóztatják, s előbb a westerborki gyűjtőtáborba, majd onnan Theresienstadtba deportálják. A II.

Columbus utcai gyűjtőtábor

Fogalom

Budapesten, a XIV. Columbus utca 46-ban a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt álló táborban gyűjtötték össze a Kasztner-vonat utasait.

Croce, Benedetto

Ki kicsoda

Croce, Benedetto (1866–1952) olasz filozófus, történész, kritikus; 1903–tól 1944-ig a Critica című folyóirat alapító szerkesztője; 1910-ben szenátor, 1920–1921 folyamán oktatási miniszter, 1922–től 1943-ig visszavonultan él mint a fasizmus következetes ellenfele. 1902 és 1917 között jelenik meg a Szellem filozófiája című monográfiája, 1927-ben Itália története 1871–1915 című műve.

Csáky István

Ki kicsoda

Csáky István, gróf (Segesvár, 1894. július 18.–Bp., 1941. január 27.) diplomata, 1935-től 1938-ig a külügyminiszteri kabinet vezetője, 1938. december 17-től haláláig külügyminiszter.

Csatay Lajos

Ki kicsoda

Csatay Lajos (Arad, 1886. augusztus 1.–Bp., 1944. november 18.) hivatásos katonatiszt, honvédelmi miniszter. 1941. május 1-jétől altábornagy, 1941–1942 folyamán a pécsi (IV.) hadtest parancsnoka, 1943. február 1-jétől vezérezredes, a 3. hadsereg parancsnoka. 1943. június 12-én nevezik ki honvédelmi miniszterré. Egészen a nyilas puccsig tölti be ezt a posztot, akkor letartóztatják, a Budapesti Honvéd Gyógyfürdő Kórházban

csendőrség

Fogalom

Magyarországon francia mintára 1881-ben létrehozott rendfenntartó alakulat, fő feladata a bűnüldözés és a rend fenntartása volt a falvakban és a tanyavilágban (a városokban a rendőrség volt illetékes). A Horthy-korszakban az erőteljes nacionalista ideológiai tréningnek és válogatásnak köszönhetően a rendszert feltétel nélkül kiszolgáló elit alakulattá vált. 1944-ben kulcsszerepet játszott a magyar zsidók deportálásában.

Csia Sándor

Ki kicsoda

Csia Sándor, dr. (Hegybánya, 1894–Bp., 1946. március 19.) közlekedési tisztviselő, politikus, 1933-tól Szálasi Ferenc híve, barátja, közeli munkatársa. 1935-ben a Nemzet Akaratának Pártja egyik megalapítója, 1939-től 1944-ig országgyűlési képviselő (Nyilaskeresztes Párt, Pilishegyvidéki körzet), a nyilas hatalomátvétel után a háromtagú nyilas kormányzótanács tagja. A népbíróság háborús bűnösként halálra ítéli, kivégzik.

csillagos ház

Fogalom

Zsidók részére kényszerlakóhelyül kijelölt házak Budapesten 1944 júniusa és decembere között. A vidéki települések többségétől eltérően itt eleinte nem zárt gettóba kényszerítették a zsidókat, hanem mintegy kétezer, sárga csillaggal megjelölt lakóépületet jelöltek ki számukra. 1944 november végén-december elején lakóikat a nyilas kormány az ekkor létesített pesti „nagy” gettóba, illetve az ún. „nemzetközi” gettóba költöztette át.

Csopey Dénes

Ki kicsoda

Csopey Dénes (Bp., 1907. december 18.–?) diplomata, 1939–1940 folyamán a berlini követségen szolgál, majd a brassói konzulátus vezetője. 1941-től 1944-ig a külügyminiszter titkárságának vezetője, 1944. március 22-től a Külügyminisztérium Politikai osztályának vezetője. A Nyilas Külügyminisztériumban II. osztályú követségi tanácsos, az I. Politikai Főcsoport b. Politikai osztályának vezetője.