Auerswald, Heinz

Ki kicsoda

Auerswald, Heinz (1908–1970. február 5.) jogász, náci hivatalnok. 1933-ban belép az SS-be, de csak az 1930-as évek végén lesz az NSDAP tagja. 1939 telén egy rendőrzászlóaljjal kerül Varsóba, majd áthelyezik a polgári adminisztrációhoz. Eleinte a népi németekkel (Volksdeutsche) kapcsolatos ügyeket intézi, 1941. május 15-től 1942 novemberéig a varsói gettó komisszárja. 1942 novemberében Ostrów körzetvezetője (Kreishauptmann), 1943 januárjától a hadseregben szolgál. 1962-ben német igazságügyi hatóságok vizsgálatot kezdeményeznek ellene, de soha nem állítják bíróság elé.