Baeck, Leo

Ki kicsoda

Baeck, Leo (Lissa, Poroszország, 1873. május 23.–London, 1956. november 2.) tudós, tanár, a németországi zsidó közösség vezetője. 1897-től rabbi a felső-sziléziai Oppelnben. 1905-ben publikálja fő művét: Das Wesen des Judentums [A judaizmus jellege]. 1912-től a berlini hitközség főrabbija, 1922-től a Német Rabbik Szövetségének elnöke. Bár nem cionista, rokonszenvezik a zsidó nemzeti tudat újraébredésével. 1897-ben rajta kívül egyetlen német rabbi sem írja még alá a cionizmust elítélő nyilatkozatot. 1933 őszétől 1939 júliusáig a Reichsvertretung der Juden in Deutschland elnöke. Bár módja lenne rá, nem hagyja el Németországot. 1939 őszén kinevezik a Reichsvereinigung der Juden in Deutschland elnökévé; 1943-ban Theresienstadtba deportálják, ahol a Zsidó Tanács elnöke lesz. 1945 után Angliába megy, a róla elnevezett intézet első elnöke.