Becher, Kurt

Ki kicsoda

Becher, Kurt (Hamburg, 1909. szeptember 12–1996) Waffen-SS Standartenführer, 1937-től az NSDAP tagja. 1938 után az oranienburgi koncentrációs táborban szolgál. A Szovjetunió elleni hadjáratban az SS Lovas Hadosztályának tagjaként harcol, részt vesz zsidók tömeges lemészárlásában is. 1942 tavaszán az SS-Führungshauptamthoz (Személyzeti Főhivatal) rendelik. 1944-ben Magyarországon irányítja a Weiss Manfréd-vagyonnal, valamint egyes prominens zsidók mentésével kapcsolatos tárgyalásokat. Háború utáni perében az egyik legfontosabb mentő tanúja Kasztner Rezső.