Borbély Sándor

Ki kicsoda

Borbély Sándor (Nyíregyháza, 1889. október 25.–?) 1936-tól 1944-ig Szabolcs vármegye, 1944-ben Hajdú vármegye alispánja.