fajvédelem, fajelmélet

Fogalom

A 19. századi szociáldarwinizmusban és politikai antiszemitizmusban gyökerező szélsőjobboldali eszmerendszer. A fajelmélet hívei (fajvédők) szerint küzdelem folyik a túlélésért pusztító és alkotó fajok (népcsoportok) között. A fő ellenséget a zsidóságban látták, akik ellen nézetük szerint minden eszközzel küzdeni kell. A magyarországi fajvédők 1918 és 1921 között számos bajtársi egyesületet hoztak létre. Közvetlen politikai befolyásuk a bethleni konszolidáció idején visszaszorult, de ideológiájuk beépült az 1930-as években színre lépő új, szélsőjobboldali mozgalmakba.