Glazar, Richard

Ki kicsoda

Glazar, Richard (Prága, 1920–) a Cseh-Morva Protektorátusban 1942 nyaráig egy félreeső faluban bujkál; a németek elfogják, előbb a theresienstadti gettóba, majd onnan 1942 októberében Treblinkába szállítják. Tíz hónapig raboskodik itt; a treblinkai lázadás során megszökik, külföldi munkásnak adja ki magát. 1945 nyarán tér vissza Prágába, családjából csak édesanyja éli túl világháborút.

Prágában, Párizsban és Londonban tanul, közgazdász lesz. Politikailag megbízhatatlan elemnek számít, 1968-ban családjával kivándorol Svájcba. 1963-ban és 1971-ben a treblinkai tábor volt parancsnokai és őrei elleni perekben tanúskodik, a bíróság előtt összesen ötvennégy túlélő jelenik meg. Emlékiratait közvetlenül a világháború után írja meg.