Jancsuskó Gábor

Ki kicsoda

Jancsuskó Gábor, dr. (Titel, 1911. november 6.–?) újvidéki ügyvéd, a városi nyilas szervezet vezetője. 1944. október 25. után a Duna–Tisza közi terület országmozgósítási és hadműveleti kormánybiztosa, 1944 decemberétől 1945 márciusáig Endre László mellé beosztott pártmegbízott.

Március végén–április első napjaiban a Nyilaskeresztes Párt frissen kinevezett helyettes vezetőjeként egyik feladata, hogy az „alkalmatlannak” bizonyult fő- és alispánokat leváltsa. A népbíróság tizenöt évi, a NOT tizenkét évi fegyházra ítéli, 1956. augusztus 21-én amnesztiával szabadul. Kérelme alapján 1972. augusztus 1-jével a Fővárosi Bíróság a büntetett előélet hátrányos következményei alól mentesíti.