Manstein (Lewinski), Erich von

Ki kicsoda

Manstein (Lewinski), Erich von (Berlin, 1887. november 24.–Irchenhausen, 1973. június 12.) német tábornagy. Az I. világháború idején vezérkari tiszt, 1936-tól vezérőrnagy, 1939-ben a Déli hadseregcsoport parancsnoka. Komoly szerepe van a nyugati hadjárat megtervezésében, majd a Szovjetunió elleni hadjáratban is jelentős sikereket ér el.

A Doni (Déli) hadseregcsoport parancsnokaként sikertelenül próbálja áttörni a Sztálingrád köré vont szovjet ostromgyűrűt. 1944 márciusában Adolf Hitler felmenti beosztásából. 1949-ben egy brit katonai bíróság tizennyolc év börtönbüntetésre ítéli a tömeggyilkos Einsatzgruppe-egységeknek nyújtott támogatásért és az ún. komisszárparancs végrehajtásáért. Egészségügyi okokból 1953-ban szabadlábra helyezik, Verlorene Siege [Elvesztett győzelmek] címmel megírja emlékiratait. Az NSZK kormányának fegyverkezési tanácsadója.