neológ

Fogalom

A magyarországi zsidó hitfelekezet azon ága, amely az 1868–1869-es izraelita egyetemes kongresszust követően a vallási előírásokat liberális, szekularizált szellemben megújította.