Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Joint

Fogalom

American Jewish Joint Distribution Committee. 1914-ben az I. világháború zsidó áldozatainak támogatására alapított amerikai zsidó szolidaritási szervezet. A második világháború idején jelentős részt vállalt az üldözött zsidók érdekében indított akciókban, majd a hazatért deportáltak segélyezésében. Magyarországon 1953-ig működött, ekkor kitiltották az országból.

Jodl, Alfred

Ki kicsoda

Jodl, Alfred (Würzburg, 1890. május 10.–Nürnberg, 1946. október 16.), német tábornok, az Oberkommando der Wehrmacht (OKW – Véderő Főparancsnoksága) vezérkari főnöke 1939 és 1945 között. Az I. világháború idején hivatásos katona, 1919-ben századosként kerül a vezérkarhoz. 1923-tól ismeri Adolf Hitlert. 1935-től a vezérkar háborús tervosztályán szolgál, 1939 áprilisában a Wehrmacht vezérkari főnöke, Hitler és Wilhelm

Jó Pásztor Bizottság

Fogalom

A Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje Jó Pásztor Missziói Albizottsága 1942 nyarán Éliás József református lelkész vezetésével alakult a protestáns hitre áttért zsidók gyámolítására.

jiddis

Fogalom

A középkorban német nyelvterületen kialakult, germán eredetű nyelv, a holokauszt előtt Kelet- és Közép-Európában élő zsidók többségének anyanyelve.

Jeckeln, Friedrich

Ki kicsoda

Jeckeln, Friedrich (Hornberg, 1895–Riga, 1946. február 3.) SS-Obergruppenführer, az 1920-as években csatlakozik az NSDAP-hez, 1941-től a déli frontszakasz SS és rendőri erők parancsnoka (Höherer SS und Polizeiführer), egységei mészárolnak le Kamenyec-Podolszkijnál több mint 23 000, köztük legalább 16 000 Magyarországról deportált zsidót. ~ személyesen irányítja a Babij Jar-i mészárlást, valamint a rovnói és dnyepropetrovszki tömeggyilkosságokat.

Jaross Andor

Ki kicsoda

Jaross Andor (Csehi, 1896. május 23.–Bp., 1946. április 11.) szlovákiai, majd magyarországi szélsőjobboldali politikus. 1935-től a prágai képviselőház tagja, 1936-tól a Felvidéki Egyesült Magyar Párt elnöke. A Felvidék egy részének visszacsatolása után (1938–1940) Teleki Pál kormányában a felvidéki ügyek tárca nélküli minisztere. 1940 októberében Imrédy Bélával megalapítja a Magyar Megújulás Pártját. 1944. március 22-től augusztus

Jánosi József

Ki kicsoda

Jánosi József (Zólyom, 1898. április 22.–Friesenheim, NSZK, 1965. május 6.) filozófus, egyetemi tanár, 1913-tól a Jézus Társaság tagja (jezsuita). Rómában, a Gregoriana Pápai Egyetemen teológiát végez, 1935-től a logika és a metafizika tanára a budapesti egyetemen, az Actio Catholica által szervezett Katolikus Tanárképző Tanfolyam és a jezsuita szervezésű Katolikus Főiskolai Tanfolyam ügyvezető alelnöke; 1942-től százötven