Pálffy Fidél

Ki kicsoda

Pálffy Fidél, gróf (Pozsonyszentgyörgy, 1895. május 6.–Bp., 1946. március 2.) földbirtokos, politikus.

Hivatásos katonatiszt, 1919-ben a szegedi ellenforradalmi kormány és a francia hadsereg közötti összekötő tiszt. 1932-ben belép Meskó Zoltán nemzetiszocialista pártjába, egy évvel később Egyesült Nemzeti Szocialista Párt – Nyilaskeresztes Front néven saját mozgalmat szervez. 1940-ben egyesül Szálasi Ferenc pártjával, 1941-ben Imrédy Béla Magyar Megújulás Pártjához csatlakozik. Szálasi kormányában földművelésügyi miniszter. A népbíróság halálra ítéli, kivégzik.