Röhm, Ernst

Ki kicsoda

Röhm, Ernst (München, 1887. november 28.–Berlin, 1934. július 1.) az SA vezére.

Az I. világháborúban századosként szolgál, többször megsebesül, 1918-ban csatlakozik a Szabadcsapatokhoz (Freikorps). Az elsők között lép az NSDAP-be, Adolf Hitler egyik legbizalmasabb barátja lesz, azon kevesek egyike, akiknek a későbbi Führer megengedi, hogy tegezzék. Az 1923-as müncheni „sörpuccs” után Bolíviába emigrál, 1929-ben jelenik meg önéletrajza Geschichte eines Hochverräters [Egy áruló története]. Csak az 1930-as választások után tér vissza Németországba. Rövidesen közel kétszázezer embert szervez az SA-ba, 1933 végére létszámuk eléri a kétmilliót. ~ éles konfliktusba keveredik a hadsereg vezetőivel és Hitlerrel is, aki hiába figyelmezteti, hogy próbálja megfegyelmezni az „igazi”, vagy „második” nemzetiszocialista forradalmat követelő SA-legényeket. Miután Hitler számára világossá válik, hogy ~ nem adja fel ambícióit, hogy a hadsereget az SA alá rendelje, és az SA-t sem képes kézben tartani, úgy dönt, hogy félreállítja barátját. Heinrich Himmler és Reinhard Heydrich több száz fős listát állít össze, 1934. június 30-án Adolf Hitler személyesen ad utasítást ~ letartóztatására. A Stadelheim-börtönben pisztolyt helyeznek el cellájában, s felszólítják ~öt, hogy legyen öngyilkos, de amikor ezt visszautasítja, agyonlövik. Joseph Goebbels sajtója azt állítja, hogy az SA-vezérek összeesküvést szőttek Hitler és a náci állam ellen. Hitler a birodalmi gyűlés (Reichstag) előtt július 13-án mondott beszédében a vádat megismétli. Összesen hetvenhét SS-vezetőt és mintegy száz további személyt ölnek meg – köztük Schleicher volt kancellárt is – a „Hosszú kések éjszakájá”-n.