Rosenberg, Alfred

Ki kicsoda

Rosenberg, Alfred (Reval/Tallinn, 1893. január 12.–Nürnberg, 1946. október 16.) náci pártvezető.

Rigában és Moszkvában építészetet tanul, 1918-ban Németországba menekül; közvetlenül Adolf Hitler után lép az NSDAP-be, tagsági könyve száma 625. Már 1919-ben ismertté teszi nevét a Die Spur des Judentums in Wandel der Zeiten [A zsidóság nyomai az évszázadok során] című pamfletje. 1921-től a Völkischer Beobachter című napilap főszerkesztője, megpróbálja magát az NSDAP főideológusának beállítani. Hitler elismeri műveltségét, eleinte támogatja. ~ 1930-ban adja ki Der Mythus des 20. Jahrhunderts [A 20. század mítoszai] című könyvét, melyben megkísérli összefoglalni az igazi náci ideológiát. Rasszista és kereszténységellenes nézeteit, a könyvben nagy terjedelemben tárgyalt mítoszokat még Hitler is bírálja, de hivatalosan soha nem határolódik el tőle. A Führer az egyházakkal való nyílt konfrontációt eleinte kerülni akarja, a hatalomátvétel után ~et a párt szellemi és világnézeti kérdésekben illetékes oktatásügyi felügyelőjévé nevezi ki, aki hatásköri konfliktusba keveredik Joseph Goebbelsszel, Martin Bormann-nal és másokkal is. Amikor külpolitikai kérdésekbe avatkozik, Joachim von Ribbentroppal kerül szembe. 1941-ben a Keleti Megszállt Területek Minisztériumának élére állítják, itt azonban súlyos konfliktusai vannak az SS-szel, a Wehrmachttal, alárendeltjeivel, Hinrich Lohséval, és Ukrajna brutális, korrupt Reichskommissarjával, Erich Kochhal is. ~ szeretné kihasználni a nemzetiségi ellentéteket a Szovjetunió felbomlasztására, s nehezen érti meg, hogy a megszállt területek germanizálása elsősorban az itt élő népek rabszolga sorba döntését, tömeggyilkosságok sorozatát jelenti. ~ még Hermann Göringgel is szembekerül, amikor ellenzi a műkincsrablást. Konfliktusai azonban nem jelentenek számára mentséget Nürnbergben, ahol halálra ítélik, kivégzik.