Szálasi Ferenc

Ki kicsoda

Szálasi Ferenc (Kassa, 1897. január 6.–Bp., 1946. március 12.) hivatásos katonatiszt, vezérkari őrnagy.

1926 és 1929 között a Vezérkari Főnökség Tábornoki és Vezérkari Továbbképzés és a Vezérkar Személyi Ügyek osztályán szolgál, több jobboldali katonatiszttel, tábornokkal ekkor kerül kapcsolatba. 1933-tól őrnagy. 1935-ben nyugállományba vonul, megalakítja első pártját, a Nemzet Akaratának Pártját. 1937-re sikerül tömegmozgalmat szerveznie a szélsőjobboldali mozgalmakból, pártokból. Többször bíróság elé állítják, elítélik. 1938 augusztusától 1940. szeptember 17-ig a szegedi Csillag-börtönben raboskodik, kormányzói amnesztiával kiszabadul. 1940 őszétől a Nyilaskeresztes Párt vezetője. 1944. október 15–16-án német fegyveres segítséggel kerül hatalomra, magát nemzetvezetőnek tituláltatja. 1945. március 27-én Ausztriába menekül, amerikai fogságba kerül, októberben Budapestre szállítják, népbíróság elé állítják, halálra ítélik, kivégzik.