Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Tuka, Vojtech (Béla)

Ki kicsoda

Tuka, Vojtech (Béla) (1880–1946) jogász, szlovák miniszterelnök. A pécsi, majd a pozsonyi egyetem professzora, a Szlovák Néppárt titkára, a Slovak című lap szerkesztője. Az I. világháború után együttműködik a magyar irredentákkal, csehellenes politikát folytat, 1929-ben hazaárulásért egy cseh bíróság elítéli. 1938-ban az Andrej Hlinka nevét viselő Hlinka-párt németbarát, radikális szárnyának egyik vezetője, élesen szeparatista. A

Turul Szövetség

Fogalom

1919-ben a budapesti Tudományegyetemen alapított bajtársi egyesület. Mint a legnagyobb, országos szintű felsőoktatási diákszervezet, jelentős szerepet játszott a zsidók elleni rendszeres egyetemi atrocitásokban. A Turul fajvédő alapról kritizálta a Horthy-rendszert, zsidó- és németellenes „őrségváltást”, és a keresztény parasztságnak politikai, gazdasági és szociális jogokat követelt. Az 1930-as évek elejétől számos baloldali és kommunista hallgató is belépett

Turvölgyi Albert

Ki kicsoda

Turvölgyi Albert (1897/1900?–?) tisztviselő, jogi tanulmányok után 1928-tól a Pénzügyminisztérium szeszosztályán dolgozik. 1932-ben kidolgozza az állami szeszmonopólium koncepcióját, amely Reményi-Schneller Lajos pénzügyminisztersége, Imrédy Béla miniszterelnöksége idején valósul meg. A végrehajtás során valójában az iparág árjásítása zajlik le. 1944-ben Reményi-Schneller javaslatára (július 23-i hatállyal) kinevezik a Zsidók Anyagi és Vagyonjogi Ügyeinek Megoldására Kinevezett Kormánybiztos Hivatala élére.

Ujszászy István

Ki kicsoda

Ujszászy István (Nagykőrös, 1894. augusztus 30.–1947?) hivatásos katonatiszt, 1931 és 1934 között varsói, 1934. június 16-tól prágai katonai attasé. 1938. február 1-jétől 1939. május 1-jéig a Honvédelmi Minisztérium VI-2. (2. vezérkari főnök) osztályon szolgál, majd 1942. augusztus 1-jéig a 2. vezérkari főnökség osztályvezetője. 1942. július 1-jétől az Államvédelmi Központ vezetője, vezérőrnagy. 1944. március 28-án a

Ullein-Reviczky Antal

Ki kicsoda

Ullein-Reviczky Antal (Sopron, 1894. november 8.–London, 1955. június 13.) diplomata, 1913-tól szolgál a közös Külügyminisztériumban. 1923 és 1938 között több magyar külképviseleten működik. 1938-tól 1943-ig a Külügyminisztérium Sajtó- és Propaganda osztályának vezetője, 1943-tól 1944. március 19-ig stockholmi követ, az angolszász hatalmaknak több jelzést is küld Magyarország különbéke-szándékairól.

Üvegház

Fogalom

Budapesten, az V. Vadász u. 29-ben, Weiss Artúr üvegkereskedő irodaházában létesült 1944. július 24. után a svájci követség Idegen Érdekek Képviselete Kivándorlási Osztálya. Az épületben közel háromezer ember talált menedéket, valamint itt működött a cionista ellenállók (halucok) központi okmányhamisító műhelye. 1944. december 31-én a nyilasok betörtek a házba, több embert meggyilkoltak, és Weiss Artúrt is

Vágó Pál

Ki kicsoda

Vágó Pál (Bp., 1889. május 24.–Buenos Aires, 1982. november 10.) mérnök, 1939–1940 folyamán nyilas képviselő, a nyilas rendszer idején árkormánybiztos, november 29-től közellátásügyi államtitkár. 1945-ben Nyugatra szökik.

Vajna Ernő

Ki kicsoda

Vajna Ernő (1913–Bp. 1945?) közlekedési tisztviselő, 1938-tól a nyilas párt tagja, Szálasi Ferenc közvetlen munkatársa; 1944 decemberétől a miniszterelnökség nyilas pártmegbízottja, 1945 januárjában Budapest védelmének pártmegbízottja. Az ostrom idején életét veszti.

Vajna Gábor

Ki kicsoda

Vajna Gábor (Kézdivásárhely, 1891. november 5.–Bp., 1946. március 12.) szolgálaton kívüli ezredes, 1942-től nyugállományban. A fűzfői gyártelepen kémelhárító, 1939-ben nyilas propagandatevékenység miatt elbocsátják. 1939-től nyilas parlamenti képviselő (Veszprém vármegye, II. lajstromos kerület), 1942-től a nyilas Pártellenőrzés országos vezetője. Szálasi Ferenc kormányában belügyminiszter. 1945. március 31-én Ausztriába menekül, amerikai fogságba kerül, ősszel Budapestre szállítják, népbíróság elé

vallásváltoztatás

Fogalom

Áttérés valamely vallásfelekezetről egy másikra. A zsidók körében a keresztény hitre való áttérés a polgárosodással és asszimilációval függött össze, de a modern kori zsidóüldözések következtében is sokan változtattak vallást.