Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

vérvád

Fogalom

Középkori eredetű zsidóellenes népi hiedelem, amely a 20. századig számos alkalommal szolgált a zsidóellenes erőszak igazolására. Lényege, hogy Peszach előtt a zsidók rituálisan keresztény szüzeket vagy gyermekeket ölnek le, és vérüket belesütik az ünnepre készített kovásztalan kenyérbe (pászkába), vagy más szertartáshoz használják fel. Az egyik leghírhedtebb magyarországi vérvád 1882-ben Tiszaeszláron robbant ki.

vészkorszak

Fogalom

Lásd  holokauszt

Viktor Emánuel, III.

Ki kicsoda

Viktor Emánuel, III. (Nápoly, 1869. november 11.–Alexandria, Egyiptom, 1947. december 28.) olasz király, 1900-tól 1946-ig uralkodik. 1914–1915-ben sürgeti Olaszország belépését az I. világháborúba, az antant oldalán. 1922-ben Benito Mussolinit nevezi ki miniszterelnöknek; s egészen 1943 nyaráig soha nem száll szembe a Ducéval. 1936-ban Etiópia, 1939-ben Albánia királya. 1943. július 25-én letartóztatja Mussolinit, majd a fegyverszünet

Villani Frigyes

Ki kicsoda

Villani Frigyes (Bécs, 1882. február 20.–Bp., 1964. március 12.) hivatásos diplomata, 1925 és 1928 között a bukaresti, 1928 és 1933 között a párizsi, 1934 és 1941 között a római követség vezetője; 1941. július 31-én nyugállományba helyezik.

Visser, Lodewijk Ernst

Ki kicsoda

Visser, Lodewijk Ernst (1871–1942) holland jogász, 1915-től a Legfelsőbb Bíróság tagja, 1939-től elnöke. A II. világháború előtt részt vesz zsidó segélyszervezetek munkájában, menekülők segélyezésében. 1940-ben, amikor menesztik állásából az összes holland zsidót, a Legfelsőbb Bíróság 12:5 arányban szavazza meg ~ eltávolítását. 1940 decemberétől a Joodse Coordinatiecomissie (Zsidó Koordinációs Bizottság) elnöke; kezdetben élesen bírálja David Cohent

Vitézi Rend

Fogalom

A külsőségeiben a középkori lovagrendekre emlékeztető rendet 1920-ban Horthy Miklós kormányzó alapította, fő célja a rendszerhez hű háborús veteránok jutalmazása és támogatásuk biztosítása volt. A címet és a vele járó földbirtokot a legidősebb fiúgyermek örökölhette.

Volksbund

Fogalom

Német szó, jelentése ’népi szövetség’. A magyarországi németek jelentős részét (náci kifejezéssel népi német, Volksdeutsch) tömörítő, erős náci ideológiai befolyás alatt álló szervezet. Basch Ferenc vezetésével 1938. november 26-án alakult. Teljes neve: Volksbund der Deutschen in Ungarn.

Vörnle János

Ki kicsoda

Vörnle János, dr. (1890. január 16.–?) rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, 1938 és 1941 között a külügyminiszter állandó helyettese, 1941. szeptember 17-től ankarai követ. Az egyetlen semleges országban állomásozó magyar követ, aki a német megszállás után is állomáshelyén marad. A népbíróság halálra ítéli, kivégzik.

Vörös Géza

Ki kicsoda

Vörös Géza (Csabrendek, 1895. január 11.–Bp., 1958. november 21.) hivatásos katonatiszt, altábornagy. 1940–1941 folyamán a 2. hadtest vezérkari főnöke, 1942–1943-ban a 3. hadsereg vezérkari főnöke, 1943. február 1-jétől szeptember 15-ig a Honvéd Vezérkar főnökének hadműveleti csoportfőnöke, majd 1944. május 30-ig a Legfelső Honvédelmi Tanács vezértitkára, azután a nyilas puccsig a 7. hadtest parancsnoka. A nyilasok

Vörös János

Ki kicsoda

Vörös János (Csabrendek, 1891. március 23.–Balatonfüred, 1968. július 23.) hivatásos katonatiszt, vezérezredes, vezérkari főnök, 1941. augusztus 1-jétől az 1. hadsereg vezérkari főnöke, 1943. november 1-jétől a 2. hadtest parancsnoka. 1944. április 19-től Edmund Veesenmayer kívánságára a Honvéd Vezérkar főnöke; május 10-től vezérezredes. Komoly szerepet játszik Horthy Miklós kiugrási kísérletének meghiúsításában. Rövid bujkálás után jelentkezik a