Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Barasz, Ephraim

Ki kicsoda

Barasz, Ephraim (Volkoviszk, 1892–Majdanek, 1943) a białystoki Zsidó Tanács vezetője. Mérnöki diplomáját német egyetemen szerzi, fiatal korában csatlakozik a cionista mozgalomhoz, üzletember. 1941. július 31-én állítják fel a białystoki gettót, 35 000 zsidót zárnak ide. ~ tud az Einsatzgruppék tömeggyilkosságairól, de hisz abban, hogy a nácik számára hasznos munkát végző zsidók túlélhetik a világháborút. A

Bárányos Károly

Ki kicsoda

Bárányos Károly (Betlen, 1892. április 23.–Bp., 1956. augusztus 5.) földművelésügyi minisztériumi tisztviselő, 1939-től miniszteri tanácsos, a Külkereskedelmi Hivatal alelnöke; a német megszállás alatt nyugdíjazták, később a magyar Országos Szövetkezeti Központ elnöke, 1941–1944-ig a földművelésügyi minisztérium államtitkára, 1945. november 15-től 1946. november 20-ig közellátási miniszter; 1946. november 20-tól 1947. szeptember 24-ig földművelési miniszter.

Baranyai Lipót

Ki kicsoda

Baranyai Lipót (Béllye, 1894. augusztus 7.–Frankfurt a. M., 1970. január 30.) pénzügyi szakember, az MTA tagja (1940–1949), a Magyar Nemzeti Bank elnöke (1938–1943). Ez utóbbi tisztéről lemond, nyugállományba vonul. 1944. március 19. után a németek letartóztatják, fogságából októberben szabadul. 1948-ban elhagyja az országot, 1951–1959-ig a Világbank utazó képviselője, majd haláláig a frankfurti Deutsche Bank tanácsadója.

Bánffy Dániel

Ki kicsoda

Bánffy Dániel (Nagyenyed, 1893. szeptember 18.–Bp., 1955. április 7.) nagybirtokos, politikus. 1940 októberében Észak-Erdély képviseletében kap mandátumot a Képviselőházban, az Erdélyi Párt elnöke. 1940. december 30-tól 1944. március 22-ig földművelési miniszter; 1944 szeptemberében az erdélyi érdekek képviseletében követeli a fegyverszünet haladéktalan megkötését.

Baky László

Ki kicsoda

Baky László (Bp., 1898. szeptember 13.–Bp., 1946. március 29.) csendőr őrnagy, szélsőjobboldali politikus, a szegedi ellenforradalmi kör egyik tagja, 1925-től szolgál a csendőrségnél. 1938-ban nyugállományba vonul, belép a Magyar Nemzetiszocialista Párt – Hungarista Mozgalomba. 1939-ben nyilas programmal (hivatalosan pártonkívüliként) kerül a Képviselőházba (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, 1. Abonyi kerület), ahol a Magyar Nemzetiszocialista Párt egyik vezérszónoka. 1941-ben

Bánóczi László

Ki kicsoda

Bánóczi László, dr. (Bp., 1884. november 23.–Bp., 1945. június 12.) 1904-től tagja, majd elnöke az európai szabad színházak mintájára szerveződött Thália Társaságnak, 1924-től a Magyar Színház főrendezője, szociáldemokrata tisztségviselő, 1940-től 1944. március 19-ig az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület (OMIKE) művész szekciójának egyik irányítója, a Goldmark-termi esték egyik szervezője. A háború után a Szociáldemokrata Párt

Bakay Szilárd

Ki kicsoda

Bakay Szilárd (Bp., 1892. szeptember 8.–Sopron, 1947. március 17.) hivatásos katonatiszt, 1934–1939-ig szófiai katonai attasé, 1942. augusztus 1-jétől a Keleti Megszálló Csoport parancsnoka, 1943. október 1-jétől altábornagy, 1944. augusztus 1-jétől az I. hadtest parancsnoka, Horthy Miklós kiugrási kísérletének kulcsfigurája. A németek október 8-án elrabolják és a mauthauseni koncentrációs táborba hurcolják. 1945. május 5-én szabadul, hazatér

Bakach-Bessenyey György

Ki kicsoda

Bakach-Bessenyey György, báró (Bp., 1892. április 14.–New York, 1959. február 19.) diplomata, 1920-tól a Külügyminisztérium tisztviselője, 1934–1938-ig a Politikai osztály vezetője; 1938-tól belgrádi, 1941-től vichyi, 1943-tól berni követ. Kállay Miklós megbízásából a különbéke előkészítésén dolgozik; Magyarország német megszállása után lemond tisztéről, Svájcban marad. Lakatos Géza miniszterelnök felkérésére részt vesz a kiugrási kísérlet diplomáciai előkészítésében. 1945

bajtársi egyesületek

Fogalom

Az első világháborút követő években, az 1918–1919-es baloldali forradalmak hatására megszervezett, a II. világháború végéig működő szélsőjobboldali félkatonai szervezetek. Közös vonásaik a fajvédő, antiszemita ideológia, az antikommunizmus és az antiliberalizmus. Lásd még EX, ÉME, MOVE, Turul Szövetség

Bajnóczy József

Ki kicsoda

Bajnóczy József (Szinérváralja, 1888. február 27.–Pilismarót, 1977. június 12.) 1940-től altábornagy, 1942-től vezérezredes. 1939. augusztus 1-jétől 1941. november 1-jéig a VI. hadtest parancsnoka, majd 1944 márciusáig a vezérkari főnök helyettese, 1944. július 1-jétől nyugállományban.