Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Arendt, Hannah

Ki kicsoda

Arendt, Hannah (Hannover, 1906–1975) filozófus, politológus, PhD: Heidelberg, 1928; 1941-ben az Egyesült Államokba emigrál, 1955-ben a Princeton Egyetem első női professzora, 1967-től a New York-i New School for Social Research professzora. 1951-ben jelenik meg Origins of Totalitarianism című munkája, 1963-ban az Eichmann in Jerusalem, amely meghozza számára a világhírnevet.

Aranyvonat

Fogalom

A magyar zsidóktól elrabolt vagyontárgyakat 1945 tavaszán a nyilas kormány utasítására a Német Birodalomba szállító szerelvény.

Apponyi György

Ki kicsoda

Apponyi György, gróf (1898–1970) Apponyi Albert fia, 1931–1935-ig keresztény párti, 1935–1944-ig liberális párti országgyűlési képviselő, németellenes politikus; 1944-ben a Gestapo letartóztatja, a mauthauseni koncentrációs táborba deportálják. 1945 után Belgiumban él.

Apor Vilmos

Ki kicsoda

Apor Vilmos (Segesvár, 1892. február 29.–Győr, 1945. április 2.) római katolikus pap, a teológia doktora; 1941-től győri megyéspüspök, 1943-tól a zsidó (izraelita) konvertitákat tömörítő Magyar Szent Kereszt Egyesület püspök-elnöke. 1944-ben több ízben tiltakozik a zsidók üldözése ellen, megpróbálja erőteljesebb fellépésre rávenni a magyar katolikus egyházfőt, Serédi Jusztiniánt; többször is felkeresi a győri gettót. 1945. március

Apor Gábor,

Ki kicsoda

Apor Gábor, báró, altorjai (Sepsikőröspatak, 1889. november 6.–Róma, 1969. február 12.) diplomata, a varsói (1921–1923), majd a bécsi (1934–1935) követség vezetője. 1938. december 24-től vatikáni magyar követ, a német megszállás után is állomáshelyén marad.

Antonescu, Mihai

Ki kicsoda

Antonescu, Mihai (1904. november 5.–Jilava , 1946. június 1.) jogász, Ion Antonescu első kormányában igazságügyi miniszter, 1941. június 22-től külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes, a Conducator bizalmas tanácsadója. 1944. augusztus 23-án letartóztatják, bíróság elé állítják, halálra ítélik, kivégzik.

Antonescu, Ion

Ki kicsoda

Antonescu, Ion (Piteşti, Románia, 1882. június 15.–Bukarest, 1946. június 1.) román katonatiszt, politikus. 1934-től vezérkari főnök, 1937–1938-ban honvédelmi miniszter. Szélsőséges nacionalista, hazájában igen népszerű. 1940. szeptember 4-től miniszterelnök. Két nappal később, a király lemondása után Conducatorrá (’Vezér’) minősíti magát, és fasiszta típusú rendszert vezet be. 1940. november 23-án Románia csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez , 1941.