Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Basch, Franz/Ferenc

Ki kicsoda

Basch, Franz/Ferenc (Zürich, 1901. július 13.–Bp., 1946. április 26.) tanár, politikus, a nácibarát Volksbund der Deutschen in Ungarn (Magyarországi Népi Németek Szövetsége) vezetője. 1946-ban a népbíróság halálra ítéli, kivégzik.

Bastianini, Giuseppe

Ki kicsoda

Bastianini, Giuseppe (Perugia, 1899. március 8.–Milánó, 1961. december 17.) olasz fasiszta politikus, diplomata, a fasiszta Nagy Tanács tagja. 1936 júniusától 1939 novemberéig a Külügyminisztérium államtitkár-helyettese, 1939–1940-ben londoni olasz követ, 1941-től 1943-ig Dalmácia kormányzója. 1943. február 5-től 1943 júliusáig ismét a Külügyminisztérium államtitkár-helyettese.

Bavier, Jean de

Ki kicsoda

Bavier, Jean de (1893–?) 1943 októberétől 1944 május közepéig a Nemzetközi Vöröskereszt budapesti képviselője.

Becher, Kurt

Ki kicsoda

Becher, Kurt (Hamburg, 1909. szeptember 12–1996) Waffen-SS Standartenführer, 1937-től az NSDAP tagja. 1938 után az oranienburgi koncentrációs táborban szolgál. A Szovjetunió elleni hadjáratban az SS Lovas Hadosztályának tagjaként harcol, részt vesz zsidók tömeges lemészárlásában is. 1942 tavaszán az SS-Führungshauptamthoz (Személyzeti Főhivatal) rendelik. 1944-ben Magyarországon irányítja a Weiss Manfréd-vagyonnal, valamint egyes prominens zsidók mentésével kapcsolatos tárgyalásokat.

Beck, Ludwig von

Ki kicsoda

Beck, Ludwig von (Bieberich, 1880. június 29.–Berlin, 1944. július 20.) német katonatiszt, címzetes vezérezredes. 1935. július 1–től 1938. augusztus 27-ig a német szárazföldi haderő (Heer) vezérkari főnöke; Adolf Hitler leváltja. A Hitler elleni katonai összeesküvés egyik vezetője. Az 1944. július 20-i merénylet kudarca után engedélyt kap, hogy öngyilkosságot követhessen el.

Becker, August

Ki kicsoda

Becker, August, dr., SS-Untersturmführer, vegyész; 1930-tól az NSDAP, 1931-től az SS tagja. 1940 januárjától 1941 októberéig a T4 (eutanázia)-program elgázosítási szakértője, 1942 őszéig a gázteherautók működését felügyeli a keleti megszállt területeken. 1945 után kereskedelmi ügynök, 1960-ban egészségi állapotára való tekintettel nem állítják bíróság elé.

Beckerle, Adolf

Ki kicsoda

Beckerle, Adolf (1902–?) német diplomata. Frankfurt am Mainban a náci párt egyik megalapítója, 1932-től Reichstag-képviselő, 1933 után a frankfurti rendőrség vezetője. 1937-től SS-Obergruppenführer, a II. világháború idején szófiai német követ, majd 1955-ig szovjet hadifogságban.

bécsi döntések

Fogalom

A német és olasz diplomácia által hozott határozatok Magyarország és a szomszédos államok közötti területi vitákban, amelyek értelmében 1938. november 2-án (első bécsi döntés) Magyarország visszakapta Csehszlovákiától a Felvidék déli sávját és Kárpátalja egy részét, majd 1940. augusztus 30-án (második bécsi döntés) Romániától Észak-Erdélyt.

Belev, Alekszander

Ki kicsoda

Belev, Alekszander a bolgár Belügyminisztériumban a zsidóügyek megbízottja.

Bene, Otto

Ki kicsoda

Bene, Otto a hollandiai Reichskommissar hivatalában a német Külügyminisztérium képviselője.