Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Baranyai Lipót

Ki kicsoda

Baranyai Lipót (Béllye, 1894. augusztus 7.–Frankfurt a. M., 1970. január 30.) pénzügyi szakember, az MTA tagja (1940–1949), a Magyar Nemzeti Bank elnöke (1938–1943). Ez utóbbi tisztéről lemond, nyugállományba vonul. 1944. március 19. után a németek letartóztatják, fogságából októberben szabadul. 1948-ban elhagyja az országot, 1951–1959-ig a Világbank utazó képviselője, majd haláláig a frankfurti Deutsche Bank tanácsadója.

Bánóczi László

Ki kicsoda

Bánóczi László, dr. (Bp., 1884. november 23.–Bp., 1945. június 12.) 1904-től tagja, majd elnöke az európai szabad színházak mintájára szerveződött Thália Társaságnak, 1924-től a Magyar Színház főrendezője, szociáldemokrata tisztségviselő, 1940-től 1944. március 19-ig az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület (OMIKE) művész szekciójának egyik irányítója, a Goldmark-termi esték egyik szervezője. A háború után a Szociáldemokrata Párt

Bánffy Dániel

Ki kicsoda

Bánffy Dániel (Nagyenyed, 1893. szeptember 18.–Bp., 1955. április 7.) nagybirtokos, politikus. 1940 októberében Észak-Erdély képviseletében kap mandátumot a Képviselőházban, az Erdélyi Párt elnöke. 1940. december 30-tól 1944. március 22-ig földművelési miniszter; 1944 szeptemberében az erdélyi érdekek képviseletében követeli a fegyverszünet haladéktalan megkötését.

Baky László

Ki kicsoda

Baky László (Bp., 1898. szeptember 13.–Bp., 1946. március 29.) csendőr őrnagy, szélsőjobboldali politikus, a szegedi ellenforradalmi kör egyik tagja, 1925-től szolgál a csendőrségnél. 1938-ban nyugállományba vonul, belép a Magyar Nemzetiszocialista Párt – Hungarista Mozgalomba. 1939-ben nyilas programmal (hivatalosan pártonkívüliként) kerül a Képviselőházba (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, 1. Abonyi kerület), ahol a Magyar Nemzetiszocialista Párt egyik vezérszónoka. 1941-ben

Bakay Szilárd

Ki kicsoda

Bakay Szilárd (Bp., 1892. szeptember 8.–Sopron, 1947. március 17.) hivatásos katonatiszt, 1934–1939-ig szófiai katonai attasé, 1942. augusztus 1-jétől a Keleti Megszálló Csoport parancsnoka, 1943. október 1-jétől altábornagy, 1944. augusztus 1-jétől az I. hadtest parancsnoka, Horthy Miklós kiugrási kísérletének kulcsfigurája. A németek október 8-án elrabolják és a mauthauseni koncentrációs táborba hurcolják. 1945. május 5-én szabadul, hazatér

bajtársi egyesületek

Fogalom

Az első világháborút követő években, az 1918–1919-es baloldali forradalmak hatására megszervezett, a II. világháború végéig működő szélsőjobboldali félkatonai szervezetek. Közös vonásaik a fajvédő, antiszemita ideológia, az antikommunizmus és az antiliberalizmus. Lásd még EX, ÉME, MOVE, Turul Szövetség

Bajnóczy József

Ki kicsoda

Bajnóczy József (Szinérváralja, 1888. február 27.–Pilismarót, 1977. június 12.) 1940-től altábornagy, 1942-től vezérezredes. 1939. augusztus 1-jétől 1941. november 1-jéig a VI. hadtest parancsnoka, majd 1944 márciusáig a vezérkari főnök helyettese, 1944. július 1-jétől nyugállományban.

Bajcsy-Zsilinszky Endre

Ki kicsoda

Bajcsy-Zsilinszky Endre (Szarvas, 1886. június 6.–Sopronkőhida, 1944. december 24.) publicista, politikus. 1919-ben nacionalista, fajvédő, antiszemita, majd fokozatosan a németbarát külpolitikai irányzat egyik fő bírálója. 1939–1944-ig a Független Kisgazda Párt országgyűlési képviselője. 1941. őszi képviselőházi beszédeiben, valamint katonai és politikai vezetőkhöz intézett memorandumaiban fellép a német szövetség ellen. 1943-ban az olasz kiugrás után a háborúból való

Bagossy Zoltán

Ki kicsoda

Bagossy Zoltán (Dunaharaszti, 1905–1962?) 1936-tól a Nyilaskeresztes Párt tagja, 1938-ban az illegális Eszmevédelmi Vonal egyik vezetője. 1939-ben a budapesti választási küzdelem irányítója, fővárosi főkerület-vezetője. 1942-től a Magyar Közigazgatástudományi Intézet dolgozója, 1943-tól a párt Paraszt Hivatásrendjének vezetője. A nyilas hatalomátvétel egyik előkészítője, Kovarcz Emil közvetlen munkatársa; a puccs után a Külügyminisztériumban nyilas pártmegbízott, rendkívüli követ, a

Baeck, Leo

Ki kicsoda

Baeck, Leo (Lissa, Poroszország, 1873. május 23.–London, 1956. november 2.) tudós, tanár, a németországi zsidó közösség vezetője. 1897-től rabbi a felső-sziléziai Oppelnben. 1905-ben publikálja fő művét: Das Wesen des Judentums [A judaizmus jellege]. 1912-től a berlini hitközség főrabbija, 1922-től a Német Rabbik Szövetségének elnöke. Bár nem cionista, rokonszenvezik a zsidó nemzeti tudat újraébredésével. 1897-ben rajta