Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Perlasca, Giorgio

Ki kicsoda

Perlasca, Giorgio (1910. január 31 – 1992. augusztus 15.)  olasz kereskedő, aki spanyol konzulnak kiadva magát, ezrek életét mentette meg 1944-ben Magyarországon. Perlasca 1941-től egy olasz cég megbízottjaként, az olasz hadsereg számára, élelmet – főként húst – vásárolt a Balkánon. 1942 októberétől Budapesten dolgozott. A német bevonulás után bujkált, majd internálták. Először Kékesen, majd a

Perechodnik, Calel

Ki kicsoda

Perechodnik, Calel (1916–1944) az otwocki gettó (Varsó mellett) gettórendőre. 1942. augusztus 19-én a gettó felszámolásakor feleségét és gyermekeit is a gyülekezőhelyre szállítja, ahonnan több száz társukkal együtt Treblinkába deportálják őket. A gettó felszámolása után ~ édesanyjával együtt Varsóban talál menedéket, apja egy közeli faluban bujkál. ~ bujkálása idején írja meg emlékiratait. Csatlakozik az Armija Krajowához

Peidl Gyula

Ki kicsoda

Peidl Gyula (Ravazd, 1873. április 3.–Bp., 1943. január 22.) szociáldemokrata, a párt kommunistaellenes irányzatának egyik vezetője. 1919. augusztus 1–6-ig a Tanácsköztársaságot felváltó szakszervezeti kormány miniszterelnöke; 1922 és 1931 között országgyűlési képviselő, a Szociáldemokrata Párt frakcióvezetője.

Pehle, John

Ki kicsoda

Pehle, John USA pénzügyi államtitkára, 1944-ben a War Refugee Board (Háborús Menekültügyi Hivatal) vezetője.

Pavelić, Ante

Ki kicsoda

Pavelić, Ante (Bradina, Bosznia-Hercegovina, 1898. július 4.–Madrid, 1959. december 28.) ügyvéd, horvát politikus, 1925-től a Horvát Párt parlamenti képviselője, az usztasa mozgalom megalapítója. 1929-ben emigrációba kényszerül, több terrorista merényletet szervez, egyebek mellett Barthou francia külügyminiszter és Sándor jugoszláv király meggyilkolását (1934). 1941 áprilisától a „független” Horvátország vezére. 1945-ben előbb Argentínában, majd Spanyolországban telepedik le.

Pásztóy Ámon

Ki kicsoda

Pásztóy Ámon, dr. (Vöckönd, 1892. október 17.–Bp., 1949. augusztus 10.) nyugalmazott miniszteri tanácsos. 1920-tól a Belügyminisztérium Közbiztonsági osztályán a határrendészeti ügyek előadója, 1931-től a KEOKH helyettes vezetője, 1938. július 1-jétől 1941. július 1-jéig vezetője, majd a BM VII. Közbiztonsági osztály vezetője; 1944 júniusában nyugdíjazzák, 1944 novemberében a nyilasok letartóztatják, Sopronkőhidára szállítják. Vajna Gábor 1945 februárjában

pártszolgálat

Fogalom

A Nyilaskeresztes Párt fegyveres alakulatai. A pártszolgálatosok voltak az 1944. októberi nyilas hatalomátvételt követően Budapesten a zsidók, katonaszökevények és más civilek elleni megtorló intézkedések fő végrehajtói. Egységes egyenruhát nem viseltek, hovatartozásukat az árpádsávos, nyilaskeresztes karszalaggal jelölték. Gyakran felsőbb parancs nélkül is cselekedtek, kirabolták és meggyilkolták áldozataikat. Kivégzéseiknek legalább nyolcezer budapesti zsidó esett áldozatul.

Parragi György

Ki kicsoda

Parragi György (1902–1963) újságíró, politikus, 1938 és 1944 között a Magyar Nemzet című napilap munkatársa; élesen bírálja a nyilasokat és a németbarát külpolitikát. 1944-ben a Független Kisgazdapárt tagja, a német megszállás után a Gestapo letartóztatja, Mauthausenbe deportálják. 1945 után ismét újságíró.

Papen, Franz von

Ki kicsoda

Papen, Franz von (Werl, Vesztfália, 1879. október 29.–Oberasbach , 1969. május 2.) német politikus, kancellár. Az I. világháború idején katonai attasé Mexikóban és az Egyesült Államokban, majd a palesztinai 4. török hadsereg vezérkari főnöke. 1920 és 1932 között a porosz parlamentben a Katolikus Centrum Párt képviselője. 1925-ben szembekerül pártjával, amikor Paul von Hindenburgot támogatja az

Pálffy Fidél

Ki kicsoda

Pálffy Fidél, gróf (Pozsonyszentgyörgy, 1895. május 6.–Bp., 1946. március 2.) földbirtokos, politikus. Hivatásos katonatiszt, 1919-ben a szegedi ellenforradalmi kormány és a francia hadsereg közötti összekötő tiszt. 1932-ben belép Meskó Zoltán nemzetiszocialista pártjába, egy évvel később Egyesült Nemzeti Szocialista Párt – Nyilaskeresztes Front néven saját mozgalmat szervez. 1940-ben egyesül Szálasi Ferenc pártjával, 1941-ben Imrédy Béla Magyar