Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Antonescu, Ion

Ki kicsoda

Antonescu, Ion (Piteşti, Románia, 1882. június 15.–Bukarest, 1946. június 1.) román katonatiszt, politikus. 1934-től vezérkari főnök, 1937–1938-ban honvédelmi miniszter. Szélsőséges nacionalista, hazájában igen népszerű. 1940. szeptember 4-től miniszterelnök. Két nappal később, a király lemondása után Conducatorrá (’Vezér’) minősíti magát, és fasiszta típusú rendszert vezet be. 1940. november 23-án Románia csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez , 1941.

Antonescu, Mihai

Ki kicsoda

Antonescu, Mihai (1904. november 5.–Jilava , 1946. június 1.) jogász, Ion Antonescu első kormányában igazságügyi miniszter, 1941. június 22-től külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes, a Conducator bizalmas tanácsadója. 1944. augusztus 23-án letartóztatják, bíróság elé állítják, halálra ítélik, kivégzik.

Apor Gábor,

Ki kicsoda

Apor Gábor, báró, altorjai (Sepsikőröspatak, 1889. november 6.–Róma, 1969. február 12.) diplomata, a varsói (1921–1923), majd a bécsi (1934–1935) követség vezetője. 1938. december 24-től vatikáni magyar követ, a német megszállás után is állomáshelyén marad.

Apor Vilmos

Ki kicsoda

Apor Vilmos (Segesvár, 1892. február 29.–Győr, 1945. április 2.) római katolikus pap, a teológia doktora; 1941-től győri megyéspüspök, 1943-tól a zsidó (izraelita) konvertitákat tömörítő Magyar Szent Kereszt Egyesület püspök-elnöke. 1944-ben több ízben tiltakozik a zsidók üldözése ellen, megpróbálja erőteljesebb fellépésre rávenni a magyar katolikus egyházfőt, Serédi Jusztiniánt; többször is felkeresi a győri gettót. 1945. március

Apponyi György

Ki kicsoda

Apponyi György, gróf (1898–1970) Apponyi Albert fia, 1931–1935-ig keresztény párti, 1935–1944-ig liberális párti országgyűlési képviselő, németellenes politikus; 1944-ben a Gestapo letartóztatja, a mauthauseni koncentrációs táborba deportálják. 1945 után Belgiumban él.

Aranyvonat

Fogalom

A magyar zsidóktól elrabolt vagyontárgyakat 1945 tavaszán a nyilas kormány utasítására a Német Birodalomba szállító szerelvény.

Arendt, Hannah

Ki kicsoda

Arendt, Hannah (Hannover, 1906–1975) filozófus, politológus, PhD: Heidelberg, 1928; 1941-ben az Egyesült Államokba emigrál, 1955-ben a Princeton Egyetem első női professzora, 1967-től a New York-i New School for Social Research professzora. 1951-ben jelenik meg Origins of Totalitarianism című munkája, 1963-ban az Eichmann in Jerusalem, amely meghozza számára a világhírnevet.

árja

Fogalom

Szanszkrit szó, eredetileg egy indoiráni népcsoport neve. A nemzetiszocialista ideológia a németek árja eredetét és felsőbbrendűségét hirdette a „nem árja” népekkel, elsősorban a zsidókkal szemben. A hétköznapi szóhasználatban az árja egyszerűen a nem zsidó polgárok megjelölésére szolgált.

árja-párja

Fogalom

Olyan zsidó elnevezése a második világháború alatt Magyarországon, akinek házastársa (nem zsidó származású) keresztény volt.

árjásítás

Fogalom

Zsidók vagyonának, vállalkozásainak, állásainak elkobozása és nem zsidóknak juttatása erőszakos úton, állami beavatkozással.