Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

árjatörvény

Fogalom

Az ún. nürnbergi törvények (a birodalmi polgárságról 1935 szeptemberében hozott törvény és kiegészítő rendeletei), amelyek megfosztották Németország „nem árja”, azaz zsidó lakóit állampolgári és egyén jogaik jelentős részétől.

Asscher, Abraham

Ki kicsoda

Asscher, Abraham (1880–1950) dúsgazdag amszterdami gyémántkereskedő, a városi Kereskedelmi Kamara tagja, a Liberális Párt egyik vezetője, cionista. 1932-ben az Askenázi Hitközségek Szövetségének elnöke, 1933 után barátjával, David Cohennel a Németországból menekülni kényszerülő zsidók segélyezését irányítja. 1940 májusában Hermann Göring meglátogatja ~ gyémántüzemét, és 1,4 millió gulden értékben vásárol gyémántokat. Cohennel együtt megszervezi a Joodse Raadot

asszimiláció

Fogalom

Valamely kisebbség vagy egyes tagjainak fokozatos beolvadása a befogadó társadalomba, ami az eredeti anyanyelv, kultúra és vallás feladásával jár együtt.

Auerswald, Heinz

Ki kicsoda

Auerswald, Heinz (1908–1970. február 5.) jogász, náci hivatalnok. 1933-ban belép az SS-be, de csak az 1930-as évek végén lesz az NSDAP tagja. 1939 telén egy rendőrzászlóaljjal kerül Varsóba, majd áthelyezik a polgári adminisztrációhoz. Eleinte a népi németekkel (Volksdeutsche) kapcsolatos ügyeket intézi, 1941. május 15-től 1942 novemberéig a varsói gettó komisszárja. 1942 novemberében Ostrów körzetvezetője (Kreishauptmann),

Auschwitz Album

Fogalom

Az auschwitzi megsemmisítő táborban SS-tisztek által készített, mintegy kétszáz felvételt tartalmazó fotógyűjtemény a táborba érkezett magyar zsidó transzportokról. Az albumot a felszabadulás után egy túlélő, a bilkei Jákob Lili találta meg, aki a képek egy részén saját családtagjait és rokonait is felismerte. Jákob Lili 1980. augusztus 26-án adományozta az albumot a jeruzsálemi Yad Vashem intézetnek.

Auschwitz-jegyzőkönyv

Fogalom

A zsidók tömeges lemészárlásáról tudósító jegyzőkönyv, amelyet két szökött auschwitzi fogoly, a szlovákiai Rudolf Vrba és Alfred Wetzler beszámolója nyomán cionisták állítottak össze Zsolnán, 1944. április végén.

Aymé, Marcel

Ki kicsoda

Aymé, Marcel (1902–1967) francia antiszemita író, gyerekmeséket, valamint a fantáziát és a realizmust ötvöző novellákat, kisregényeket, színdarabokat ír. Novellái Magyarországon a Faljáró című gyűjteményes kötetben jelentek meg.

Babos József

Ki kicsoda

Babos József, dr. (1892 –?) a Honvédelmi Minisztérium vezérkarának helyettes ügyésze, hadbíró ezredes, Bajcsy-Zsilinszky Endre és Kiss János barátja, az ellenállási mozgalomban harcostársuk. A háború után letartóztatják, tizenhárom hónapot tölt fogságban; a NOT 1946. július 11-én szabadlábra helyezi. Ismeretlen helyre (egyes információk szerint Dél-Amerikába) távozik. Új tárgyalás során 1948-ban, távollétében a népbíróság tizenöt évi fegyházra

Bach, Erich Julius Eberhard von dem

Ki kicsoda

Bach (1940-ig Bach-Zelewski), Erich Julius Eberhard von dem (Lauenburg, Pomeránia, 1899. március 3.–München, 1972. március 8.) 1930-tól az NSDAP tagja, SS-Obergruppenführer, a keleti fronton a partizánok elleni hadviselés irányítója, 1944. július 1-jétől a Waffen-SS tábornoka. 1944 nyarán–őszén a varsói felkelés leverését irányítja, majd Budapesten a nyilas hatalomátvétel egyik előkészítője. A nürnbergi nemzetközi bíróság előtt elítéli

Badoglio, Pietro

Ki kicsoda

Badoglio, Pietro (Grazzano Monteferrato, 1871. szeptember 28.–Grazzano Monteferrato, 1956. november 1.) olasz marsall, miniszterelnök. Az I. világháborúban alezredesként kezd szolgálni, 1917-ben tábornok, 1919-ben vezérkari főnök. 1921-ben lemond, 1923-ban brazíliai követ, 1925-ben ismét vezérkari főnök, 1929–1933-ig Líbia kormányzója. 1934-ben ellenzi Etiópia megtámadását, de 1935 novemberében átveszi az Afrikába küldött csapatok irányítását; 1936 májusában Etiópia alkirálya. 1939–1940-ben